Asentajat töihin oppisopimuksella

Oppisopimus on yrittäjälle hyvä keino rekrytoida ja kouluttaa työpaikan tarpeisiin räätälöityä työvoimaa. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla, joten se sopii koulutus- ja rekrytointimuodoksi ammatteihin, joihin ei löydy osaajia suoraan koulun penkiltä. 

Oppisopimus on yrittäjälle hyvä keino rekrytoida ja kouluttaa työpaikan tarpeisiin räätälöityä työvoimaa. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla, joten se sopii koulutus- ja rekrytointimuodoksi ammatteihin, joihin ei löydy osaajia suoraan koulun penkiltä. Oppisopimus on myös oiva tapa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista.

Tamperelaisen Lielahden Autokeskus Oy:n yrittäjä MIKKO LEPPÄLAHTI on hyödyntänyt oppisopimusta jo vuodesta 1989 lähtien. Yrityksessä opiskelee tälläkin hetkellä oppisopimusopiskelijana ANTTI ARPONEN, jolle on valmistumisen jälkeen syksyllä tarjolla vakituinen työpaikka raskaan kaluston asentajana.

Tähän mennessä jokainen Lielahden Autokeskuksen oppisopimusopiskelija on opintojen päätteeksi työllistetty yritykseen. 


– Toki keskeytyksiäkin on ollut, mutta se on normaalia elämää, Leppälahti tuumaa.

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus. Pääosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Lisäksi opiskellaan tietopuolisia opintoja alan koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Koulutusajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Lielahden Autokeskuksessa on ollut monenikäisiä ja monelta taustalta tulleita oppisopimusopiskelijoita, jotka pääsevät ennen oppisopimuksen solmimista tutustumaan työhön.

– Meillä on nytkin yksi nelikymppinen autonasentajaksi aikanaan ammattikoulusta valmistunut kaveri tutustumassa. Harkinta-aika on hyvä asia. On turhaa tehdä papereita, jos opiskelija huomaa viikon päästä, ettei ala ole oma, Leppälahti pohtii.

– Tutustumisjakso on myös hyvä tapa tutustua työnantajan ja työntekijän tulevaan yhteistyöhön. He ovat yhteistyökumppaneita, joten jos yhteistyö ei pelaa, on se molempien kannalta vaikea tilanne.

Työ tekijäänsä opettaa

Raskaan kaluston asentajaksi opitaan vain työtä tekemällä, sillä oppilaitoksissa on harvoin niin monipuolista raskasta kalustoa, että erilaisia tilanteita voisi käytännössä harjoitella.

– Meillä opiskelija saa todellisen kuvan siitä, mitä työ on. Teoriaakin tarvitaan, joten opiskelija viettää päivän viikossa tai kahdessa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa TAKKissa, Leppälahti kertoo.

Hän toimii vastuullisena työpaikkaohjaajana. Ohjausta antavat myös vanhemmat asentajat. 


– Kokeneet asentajat ottavat opiskelijat hyvin vastaan. Työssä opiskelija sopeutuu työympäristöön ja oppii tulemaan työkavereiden kanssa toimeen.

Raskaan kaluston asentajaksi opiskeleva ei välttämättä tarvitse asentajataustaa, mutta työkokemusta olisi hyvä olla. 


– Halu oppia ja kouluttautua on ykkösasia. Tulijalla pitää olla motivaatiota tulla alalle ja löytää työpaikka.

Koulutuskorvausta ja palkkatukea

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön, voi työnantaja saada lisäksi palkkatukea.

– Myös aikaa ja viitseliäisyyttä vaaditaan. Likaiselle ja raskaalle alalle ei ole paljon tulijoita, joten oppisopimuksella saadaan ammattilaisia töihin. Jos opiskelija eivät löydä paikkaansa täältä, jostakin muualta löytyy, sillä tällä alalla riittää töitä. Jos kuorma-auto hajoaa, ei sitä Kiinaan viedä korjattavaksi, Leppälahti naurahtaa.

Monia yrittäjiä arveluttaa mahdollinen byrokratia.

– Hieman se paperisotaa vaatii, mutta Pirkanmaan oppisopimuskeskuksessa ovat aina erittäin hyvin auttaneet. Myös yhteistyö TAKKin kanssa on toiminut alusta asti erittäin hyvin. Sieltä tulee arvioija kolmen kuukauden väliin katsomaan opiskelijan edistymistä ja välittämään tiedon oppisopimustoimistoon. Siellä tarkkaillaan, että opiskelija pärjää. Työnantajilta edellytetään, että verot ja muut työnantajavelvoitteet on hoidettu kunnolla.

Oppisopimuksesta on moneksi

Oppisopimusta hyödynnetään yrityksissä monella tavalla.

– Yksi niistä ovat rekrytointitilanteet, joita on monenlaisia; esimerkiksi silloin, kun yritys on löytänyt hyvän työntekijän, jolta puuttuu tarvittavaa osaamista tai yritys ei löydä vapailta markkinoilta sopivaa työntekijää, kertoo Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen vs. oppisopimuspäällikkö ERJA LUTTINEN.

– Yleistä on, että yritykset käyttävät oppisopimusta olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämiseen joko yksilön urasuunnittelun näkökulmasta tai jos yrityksessä on uudelleen järjestelyjä, takaamaan henkilökunnalle jatkossakin töitä.

– Lisäksi eri työntekijäryhmien osaamista halutaan nostaa tarjoamalla heille koulutusta. Silloin kysytään esimerkiksi johtamisen tai tekniikan erikoisammattitutkintoja. Julkinen sektori tarvitsee muun muassa catering- ja puhdistuspalvelualoille moniosaajia, joiden ammattitaitoa laajennetaan oppisopimuksella.

Myös yrittäjien oppisopimuskoulutukseen on panostettu Pirkanmaalla jo vuosia.

– Meillä opiskelee n. 500 yrittäjää vuodessa tavoitteenaan yrityksen tai sen toimialaan liittyvän oman substanssiosaamisen kehittäminen sekä yrittäjyyden ja johtamisosaamisen kehittäminen.

Oppisopimuksella on kysyntää

Tällä hetkellä Pirkanmaan yrityksissä on voimassa 2 500 oppisopimusta.

– Vuositasolla opiskelijoita on yli 4 000 ja oppisopimustyönantajia on noin 1 500. Alueellamme opiskellaan noin 170:tä eri tutkintoa oppisopimuksella, Erja Luttinen kertoo.

Suosittuja oppisopimuspaikkoja ovat yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavat pk-yritykset, päivittäis- ja erikoistavarakaupat, telemarkkinointiyritykset sekä rakennus-, auto- ja kuljetusalan yritykset.

– Myös turvallisuusala nostaa suosiotaan. Teknologiateollisuudessa lähinnä työnjohto ja tuotekehitys lisäävät osaamistaan. Yrityksissä suosituin tutkinto on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, toisena liiketalouden perustutkinto, sitten johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot sekä laitoshuoltajan ammattitutkinto.

Oppisopimus sopii kaikille yli 15-vuotiaille peruskoulun käyneille, joilla on työpaikka, sekä yrittäjille. Nuoria Pirkanmaalla on oppisopimuksessa vähän.

– Vain 4 prosenttia on alle 19-vuotiaita. Pääosin opiskelijat ovat 20–49-vuoden ikäisiä. Painopiste on 30–39-vuotiaissa, Luttinen kertoo.

Suomessa tuskaillaan parhaillaan, miten nuoret saataisiin paremmin töihin. Luttisen mukaan hyviä vaihtoehtoja ovat nuorille maksettava korotettu koulutuskorvaus sekä niin sanottu 2+1-malli.


– Siinä nuoret opiskelevat kaksi vuotta ammattioppilaitoksessa perustaitoja ja viimeisen vuoden oppisopimuksella. Tässä mallissa työnantaja palkkaa nuoren, jolla on perustaidot kunnossa.

Kommentit
Jätä Vastaus