Alueellinen hanke: Turvallisuusalan toimijat mukaan turvallisuusklusteriin

Turvallisuudesta halutaan tehdä Pirkanmaan kärkituote. Pirkanmaalle on keskittynyt poikkeuksellisen paljon turvallisuusalan osaamista, jota on keväästä 2012 alkaen koottu Pirkanmaan turvallisuusklusteri -hankkeen alle.

PIRKANMAA

Sitä mukaa kun turvattomuuden tunne lisääntyy ja viranomaisten resurssit niukkenevat, tarvitaan turvallisuuden ylläpitämiseen lisää alan toimijoita sekä uusia tapoja ja innovaatioita. Pirkanmaalle on keskittynyt poikkeuksellisen paljon turvallisuusalan osaamista, jota on keväästä 2012 alkaen koottu Pirkanmaan turvallisuusklusteri -hankkeen alle.

Keväällä 2012 käynnistyneessä Pirkanmaan turvallisuusklusterissa toimii noin sata eri alojen asiantuntijaa, viranomaista ja yrittäjää ennakoinnin, yritysturvallisuuden, koulutuksen ja tutkimuksen, ikäihmisten asumisturvallisuuden ja logistiikan osaamisalueilta

– Kauan elänyt idea konkretisoitui elokuussa 2011, kun maakuntajohtaja ESA HALME kutsui koolle kokouksen, johon pyydettiin mukaan keskeisiä pirkanmaalaisia turvallisuustoimijoita. Hän kysyi mukanaolijoilta, voisiko turvallisuustoimijoiden yhteistoiminnalla lisätä turvallisuutta ja saada muutakin hyötyä alueelle. Koska Pirkanmaalle on keskittynyt poikkeukselliseen laaja joukko alan toimijoita, mahdollisuuksia asiassa nähtiin, kertoo turvallisuusklusterin koordinaattori komisario JOUNI PERTTULA.

Pirkanmaan Liitto rahoitti esiselvityshankkeen, jossa selvitettiin turvallisuusklusterin sisältö ja toimintamahdollisuudet. Esiselvityksen teki Jouni Perttula.

– Viime syksynä tehdyssä esiselvitysvaiheessa löytyi peräti 40 toimijaa, jotka voivat olla mukana turvallisuusalan kehittämistyössä, on se sitten osaamista, tutkimusta, kehittämistä tai koulutusta, hän kertoo.

Turvallisuudesta brändi ja kannattavaa liiketoimintaa

Turvallisuusklusterin keskeisenä visiona on, että laaja-alaisen turvallisuusyhteistyön kautta Pirkanmaalle syntyy omaleimainen, selkeä ja vahva turvallisuusbrändi, jossa maakunta profiloituu turvallisuusalan keskuksena ja turvallisuutta aktiivisesti kehittävänä alueena.

– Jos näin käy, asialla on iso taloudellinen merkitys sekä turvallisuusalan toimijoille että alan yrittäjille Pirkanmaalla. Mukana on myös kansalaisnäkökulma. Vaikka Pirkanmaa ei olisi turvallisin maakunta kaikkien tilastojen valossa, voidaan konkreettisella yhteistyöllä viestiä kansalaisille, että täällä halutaan panostaa turvallisuusasioihin, Jouni Perttula muotoilee.

Turvallisuusklusterin ideana on perustaa erinäköisiä hankkeita ja osaamisverkostoja, jotka kokoavat oikeanlaista osaamista ympärilleen viemään turvallisuusalan kokonaisuuksia eteenpäin.

– Seuraavassa vaiheessa otamme mukaan turvallisuusyrityksiä. Tavoitteena on, että eri lähtökohdista tulevat toimijat tuovat omat näkökulmansa. Huomasin esiselvitysvaiheessa, että harvojen yritysten päätoimijana oli turvallisuus. Esimerkiksi vartiointiliike on helppo tunnistaa, mutta toimijoita on monia muitakin. Haluammekin uusia ideoita ja laajempaa näkökulmaa turvallisuuteen, hän toteaa.

Turvallisuudesta Pirkanmaan vientituote

Jouni Perttula uskoo, että suomalaisella turvallisuusosaamisella olisi vientipotentiaalia, on se sitten tuotteita, palveluita, teknologiaa, koulutusta tai konsultointia.

– Kansainvälisillä markkinoilla ei kuitenkaan riitä, että viedään yksittäistä turvallisuustuotetta, vaan siellä pitää tarjota kokonaisratkaisua tai tuoteperhettä, hän toppuuttelee.

Asiakasnäkökulma on merkittävä.

– Meidän pitää tietää, mitä turvallisuustuotteita ja palveluja ylipäätään tarvitaan. Asiakastarpeisiin vastaaminen edellyttää myös, että saamme luotua verkostoja ulkomaille.

Turvallisuutta ikäihmisten koteihin

Jouni Perttula näkee Pirkanmaalla potentiaalia kehittyä turvallisuuskonseptikehityksen keskukseksi, jossa kokeillaan ja testataan yhdessä kehitettyjä tuotteita ja palveluja. Teknologiset ratkaisut ja innovaatiot ovat tärkeä osa hanketta. Hän mainitsee esimerkkinä Tampereen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikön SEPPO MÄNNIKÖN ikäihmisten asumisen turvallisuuteen liittyvän teknologisen ratkaisun, siirrettävän sprinklausjärjestelmän.

– Tämän päivän tavoitteena on asuttaa huonokuntoisiakin vanhuksia mahdollisimman pitkään kotona. Se on vaaratilanteissa ongelma, koska liikuntarajoitteiset ikäihmiset eivät pysty poistumaan tulipalon sattuessa kotoaan. Hoivalaitoksissa on sprinklerit, mutta Männikön keksinnön avulla huonokuntoisten vanhusten paloturvallisuutta voidaan parantaa myös kotona siirrettävän sprinklausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä asennetaan pian koekäyttöön, Jouni Perttula kertoo.

– Hyvä idea vaatii, että sen ympärille rakennetaan tuote. Voimme luoda isompia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, jos saamme paljon yrityksiä mukaan. Ne voivat olla muun muassa koulutuksen ja teknologian aloilta. Tredea ja muut rahoittajat tukevat mieluummin isoa kokonaisuutta kuin yksittäistä tuotetta tai palvelua. Yhteistyö antaa pk-yrityksillekin mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan mukaan kaupallisesti hyödynnettäväksi.

– Parhaimpaan tulokseen päästään viranomaisten, koulutusalan toimijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien yhteistyöllä. Kaikkien asiantuntemusta yhdistämällä kaikki hyötyvät, hän tiivistää.

Verkostot klusterin ytimessä

Turvallisuusklusteriin halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat valmiita panostamaan yhteiseen hyvään. Hankkeeseen otetaan yrityksiä tapauskohtaisesti mukaan. Oikeanlaista osaamista edustavat yritykset kutsutaan ohjausryhmän päätöksellä käynnissä oleviin verkostoihin.

– Näitä ovat turvallisuuden tutkimus- ja koulutusverkosto, yritysturvallisuusverkosto, ikäihmisten asumisen turvallisuuden parantaminen, turvallisuuden ennakointiverkosto sekä uutena turvallisuustiedon välitysverkosto, Perttula kertoo.

– Turvallisuustiedon välitysverkoston tavoitteena on tehostaa viranomaisten ja kaupan alan viestintää. Se on ennakoivaa ja reaaliaikaista turvallisuusviestintää.

Hän kutsuu mukaan yrittäjiä Kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien ja Tredean kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan häneen.

– Tavoite on kokoontua syksyn aikana miettimään turvallisuusalan liiketoimintamahdollisuuksia isommalla porukalla, joten mukaan haluavat yritykset voivat ilmoittautua minulle sähköpostilla, hän kannustaa.

– Haluamme ehdottomasti verkostoihin yritysten osaamista ja ideoita. Jos yrityksellä on hyvä idea tai kokonaisuus, se kannattaa tuoda esiin. Ohjausryhmä päättää, sopiiko se klusterin toimintaan.

 

Klusterin ydin

Edustajia seuraavista organisaatioista

• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
• Kirkon tutkimuskeskus
• Pirkanmaan liitto
• Tampereen aluepelastuslaitos
• Pirkanmaan poliisilaitos
• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)
• Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)
• Puolustusvoimat, teknillinen tutkimuslaitos (PVTT)
• Tampereen kaupunki
• Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
• Tampereen yliopisto (TaY)
• Turvallisuus– ja kemikaalivirasto (TUKES)
• Teknologian tutkimuskeskus (VTT)
• Aluehallintovirasto (AVI)
• Insta DefSec Oy, edustaa samalla PIA ry:tä ja Tampereen kauppakamarin ICT-valiokuntaa

Pirkanmaan turvallisuusklusterin koordinaattori on Jouni Perttula, jouni perttula@poliisi.fi 

Kommentit
Jätä Vastaus