Hyvällä luottoluokituksella edullisempaa lainaa

Luottoluokitusten merkitys on yrityksille suuri. Luottoluokitus heijastuu suoraan rahan hintaan, mutta kirjainyhdistelmät eivät aukea helposti. Kirjainyhdistelmiä tärkeämpää on se, millä todennäköisyydellä yritys joutuu maksukyvyttömäksi.

Luottoluokitusten merkitys on yrityksille suuri. Luottoluokitus heijastuu suoraan rahan hintaan, mutta kirjainyhdistelmät eivät aukea helposti. Kirjainyhdistelmiä tärkeämpää on se, millä todennäköisyydellä yritys joutuu maksukyvyttömäksi.

Luottoluokitus on arvio velallisen kyvystä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan. Toisin sanoen luokittaja pyrkii ilmoittamaan suhteellisen todennäköisyyden, joka yrityksellä on joutua maksukyvyttömyystilaan.

Muutokset asiakkaan maksuhäiriö- ja maksuviivetiedoissa paljastavat mahdolliset riskit nopeammin ja antavat mahdollisuuden reagoida välittömästi.

Suomen Asiakastiedon tilastojen mukaan maksuhäiriömerkintäisten yritysten määrä on kasvanut vuodesta 2005 reilusti yli kymmenellä tuhannella. Tämän vuoden kesäkuussa maksuhäiriömerkintäisiä yrityksiä oli hieman yli 51 000.

Suomen Asiakastiedon rekisteriin merkattu kolmivuotinen maksuhäiriömerkintä ei poistu, vaikka velka maksettaisiinkin. Esimerkiksi yrityksen alkutaipaleella syntynyt maksuhäiriömerkintä voi häiritä yrityksen toimintaa merkittävästi, vaikka yrityksen kannattavuus olisi merkinnän jälkeen parantunut.

Sampo Pankin riskienhallinnasta vastaava johtaja AKI PALO kertoo luottoluokituksen hyödyistä pankin näkökulmasta:

Onko vanha maksuhäiriö luottoluokitusta alentava tekijä, vaikka maksuvalmius olisi sittemmin parantunut?

– Kyllä se on jonkin aikaa, koska maksuhäiriö osoittaa asiakkaalla olleen ainakin jossain vaiheessa heikko maksuvalmius, koska velvoitteita on laiminlyöty. Tilastollisesti voidaan todistaa, että asiakkailla, joilla on ollut maksuhäiriöitä aiemmin, on huomattavasti suurempi todennäköisyys saada uusi maksuhäiriö kuin asiakkailla, joilla ei ole ollut aikaisemmin maksuhäiriöitä.

Mikä on luottoluokittajien vastuu antamastaan tiedosta, törmäättekö rahoittajan roolissa ristiriitaisuuksiin?

– Pankin tekevät omat luottoluokituksensa. Toisten toimijoiden luottoluokitusten käyttö ei ole helposti vertailukelpoinen pankin omaan luottoluokitukseen.

Onko luottoluokituksista hyötyä yrityksille?

– Luottoluokituksilla on vaikutusta luottojen hinnoitteluun ja myönnettävään laina-aikaan sekä vakuusvaatimuksiin. Kannattavat ja taloudellisesti vahvat yritykset (hyvä luottoluokitus=pieni maksukyvyttömyystodennäköisyys) saavat helpommin ja edullisemmilla ehdoilla lainaa.

Mikä on suomalaisten yritysten tila luokitusten perusteella?

– Karkeasti arvioiden: jos PD (velallisen maksukyvyttömyystodennäköisyys) on alle 0,2 % niin yritys on erittäin kannattava ja vähävelkainen. Kansainvälisten luokittajien ns. “roskalainaluokka” tarkoittaa, että PD-taso lähtee vajaasta prosentista ylöspäin. Viestinnällisesti roskalaina on ankara termi, koska valtaosa suomalaisista pk-yritysten maksukyvyttömyystodennäköisyyksistä on 0,5 – 2 % haarukassa.

Kommentit
Jätä Vastaus