Yritysten lopettamissuma pyyhkäisee Suomen yli

Viime lokakuussa työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi ensimmäisen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin. Kyseessä on tutkimus, jossa kartoitettiin Suomessa työskentelevien yli 55-vuotiaiden yrittäjien tulevaisuudennäkymiä. Käytännössä haluttiin selvittää, miten ikääntyvät yrittäjät ovat suunnitelleet eläkkeelle jäämistään sekä yrityksissä tapahtuvia mahdollisia omistajanvaihdoksia.

Tutkimukseen haastateltiin Suomen Yrittäjien jäseniä ympäri Suomen ja kyselyyn vastasi reilut 2900 yrittäjää. Tutkimuksen teosta järjestetyn kilpailun voitti Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, jonka tutkijaryhmä toteutti omistajanvaihdosbarometrin.

Kymmenen vuoden sisällä lopetetaan 20 000 yritystä

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ikääntyvistä yrittäjistä 38 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä siinä vaiheessa, kun itse päättää siirtyä eläkepäiviä viettämään. Jopa 28 prosenttia suunnitteli tulevaisuudessa lopettavansa yrityksensä toiminnan kokonaan. Joka viides vastaajista ilmoitti, että perheen sisältä löytyy yritykselle jatkaja.

Vuoteen 2020 mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos, tai yrityksen lopettaminen, tulee koskettamaan Suomessa lähes 250 000 henkilöä. Niistä yrittäjiä on 60 000. Kun nämä muutokset käännetään koskemaan yrityksiä, lopetetaan maastamme seuraavan kymmenen vuoden sisällä peräti 20 000 yritystä. Tämä tarkoittaa noin 2000 yritystä ja reilua 8000 työpakkaa joka vuosi. Jonkinlainen hopeinen reunus on silti tässäkin pilvessä, sillä sukupolvenvaihdoksen kautta toimintaa on jatkamassa noin 14 800 yritystä, eli 1500 yritystä vuosittain.

Kannattaa varautua pitkiin myyntiaikoihin

Iso osa yrittäjistä lopettaa yrityksensä siitä syystä, että ostajaehdokasta ei ole löytynyt. Yli puolet vastanneista, joilla ei ollut tietoa jatkajasta, eivät kuitenkaan olleet edes aloittaneet ostajaehdokkaan etsimistä. Yleisesti vastanneet olivat sitä mieltä, että omistajanvaihdos ei ole vielä ajankohtainen asia.

Yrittäjien olisi hyvä muistaa, että yrityksen myynti ei aina onnistu niin nopeasti, kuin mitä odotetaan tai tahdotaan. Ostajan löytymiseen ja varsinaiseen omistajanvaihdokseen kannattaa varata aikaa ainakin pari vuotta.

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana valtakunnallisesti on tulossa myyntiin peräti 28 000 yritystä. Määrä on sen verran suuri, että vanhan ja maineeltaan vakiintuneen yrityksen ostosta haaveilevilla tulee olemaan varaa mistä valita.

Seitsemän vuoden sisällä tarjous kilpailijalle

Varsinainen yritysten myyntibuumi on edessä vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. Jopa 51 prosenttia yrittäjistä kertoi suunnittelevansa yritystoimintansa paketoimista jossain tuon ajanjakson aikana. Eläkkeelle siirtymissuunnitelmia on tehty paljon kuitenkin myös aikaisemmaksikin ajankohdaksi.

Tämän vuoden aikana yrityksen vetovastuusta suunnitteli luopuvansa 15 prosenttia ja ensi vuonna 16 prosenttia vastaajista.

Omistajanvaihdosbarometrissa esiin nousseet luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Joissain tapauksissa nimittäin yrittäjien eläkesuunnitelmat lykkääntyvät. Usein syynä on, että myyntiä suunnitelleet yrittäjät eivät löydäkään yritykselleen jatkajaa. Toisaalta saattaa käydä niin, että yrittäjän eläketurva on odotettua niukempi ja tämän vuoksi yritystoimintaa on jatkettava. Lisäksi monilla yrittäminen on veressä. Omaa liiketoimintaa ei haluta lopettaa, koska luopuminen elämäntyöstä tuntuu mahdottomalta.

67 prosenttia vastaajista, jotka etsivät parhaillaan ostajaa, olivat tarjonneet yritystään suoraan kilpailijalle tai muille alan yrittäjille. Tulevaisuudessa siis suomalaisessa yrityskentässä tulee olemaan vähemmän yrityksiä, mutta jäljelle jääneiden toimijoiden koko tulee jonkin verran kasvamaan. Omistajanvaihdosbarometri muistuttaa, että yrityskoon kasvu ei ole pahitteeksi, sillä tulevaisuudessa yrityksillä on enemmän resursseja käytössään ja todennäköisesti niiden kilpailukyky tulee paranemaan.

Kommentit
Jätä Vastaus