Viisikymmentä plussasta voimavara yritykselle

Eläkeikäisistä löytyisi paljon innokasta työvoimaa. Yritykset olisivat myös halukkaita palkkaamaan senioreja, mutta työllistämisen kustannukset tekevät työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisesta kallista lystiä. Mutta onko vara vanhassa kumminkin parempi?

Vanhassa vara parempi, tätä mieltä on MAURI KOSKENNIEMI Suomen Seniorivälitys Oy:stä. Eläkeikäisistä löytyisi paljon innokasta työvoimaa. Yritykset olisivat myös halukkaita palkkaamaan senioreja, mutta työllistämisen kustannukset tekevät työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisesta kallista lystiä.

Suomen Seniorivälitys Oy perustettiin syksyllä 2010. Yritys sai ideansa Ruotsista, missä henkilöstöpalveluyritys Veteranpolen on vuosia välittänyt menestyksekkäästi seniori-ikäistä työvoimaa. MICAEL BLOMSTER näki tässä toiminnassa mahdollisuuden myös suomalaisille työmarkkinoille, ja perusti eläkeikään ehtineille suunnatun henkilöstöpalveluyrityksen.

Blomsterin vainu osuikin aivan oikeaan.

– Kun me kaksi vuotta sitten aloitimme, niin meille tuli hakemuksia ovista ja ikkunoista. Mukana oli osaajia aivan kaikilta aloilta aina siivoojista toimitusjohtajiin. Lähtökohta oli siis tosi hyvä, kun oli paljon hakijoita, jotka olivat valmiita työskentelemään niin yrityksissä kuin yksityisillä henkilöillä, kertoo Suomen Seniorivälitys Oy:n partneri Mauri Koskenniemi.

Psykologinen lama ja kustannukset menestyksen edessä

Hyvästä alusta huolimatta Suomen Seniorivälityksen toiminta on tämän vuoden aikana lähtenyt hiipumaan. Syyksi Koskenniemi mainitsee laman, tai ennemminkin sen henkisen laman, joka yritysmaailmaa tällä hetkellä painaa.

– Työnantajilla on nyt korkea kynnys työllistää ihmisiä. Tämä koskee ihan kaiken ikäisiä työnhakijoita, ei vain senioreja. Ongelma on siinä, että taloussuhdanteita ei voida arvioida ja meneillään on jos ei nyt muuta, niin ainakin tällainen psykologinen lama, Koskenniemi kuvailee tilannetta. 

Toinen iso ongelma seniori-ikäisten palkkaamisessa on, että Suomessa työnantajat eivät saa verohelpotuksia eläkeläisen palkkaamiseen. Koskenniemen mukaan Ruotsissa tilanne on toinen.

– Kun Ruotsissa yritys palkkaa eläkeläisen, sen työnantajamaksut puoliintuvat. Ruotsissa ei myöskään eläkeläisten tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Tämähän on loogista, sillä miten eläkkeellä oleva ihminen voisikaan jäädäkään työttömäksi, Koskenniemi selittää.

Kotitaloudet pelästyivät kotitalousvähennyksen leikkauksia

Aloitusvuonnaan Suomen Seniorivälitys sai paljon työtilauksia yksityisiltä kotitalouksilta. Apua kaivattiin muun muassa pihatöihin, lastenhoitoon, pikku nikkarointiin ja siivoukseen. Kun uutiset kotitalousvähennyksen leikkaamisesta kiiri asiakkaiden korviin, tyrehtyivät tilaukset.

– Viime heinäkuun jälkeen meille ei ole tullut ainoatakaan tilausta yksityiseltä sektorilta. Se miksi näin kävi, on osittain median syytä. Media otti kotitalousvähennyksen muutokseen mielestäni väärän näkövinkkelin. Kotitalousvähennyshän ei ole kadonnut mihinkään, vaan sitä leikataan. Nämä kotitalousvähennyksen poistumispuheet ovat kuitenkin romahduttaneet meidän yksityisten asiakkaiden määrän, paljastaa Koskenniemi.

Suomen Seniorivälitystä vaivaava tilauspula on tuttu juttu myös muille vastaaville yrityksille. Esimerkiksi erilaisia siivouspalveluita tarjoavien pienempien yritysten tilaukset ovat vähentyneet huomattavasti.

– Hallitus teki tässä kotitalousvähennysasiassa kaikille karhunpalveluksen. Eivät nämä työt mihinkään ole kadonneet, ne ovat siirtyneet harmaan talouden puolelle, Mauri Koskenniemi arvelee.

 

Työnantajat arvostavat iäkkäämmässä
työntekijässä erityisesti sitä,
ettei tätä tarvitse heti
palkkaamisen 
jälkeen lähteä
kouluttamaan työhön vaadittaviin tehtäviin.

 

Taloushallinnossa ja raksalla arvostetaan ammattitaitoa

Vaikka taantumasta johtuen työllistyminen on hiipunut, niin on olemassa joitain aloja, joilla erityisesti arvostetaan iän tuomaa kokemusta.

– Taloushallinnon osaajia kysellään meiltä paljon. Se on sellainen ala, ettei siinä suoraan koulun penkiltä tullut nuori ole välttämättä ole paras asiantuntija, vaan työ vaatii elämäntuntemusta ja nimenomaan pitkää työkokemusta. Samoin esimerkiksi rakennusmestareista on nyt huutava pula. Erityisesti tarvitaan sellaisia ammattilaisia, jotka pystyvät työnjohdollisesti viemään koko rakennusprosessin läpi.

Työnantajat arvostavat iäkkäämmässä työntekijässä erityisesti sitä, ettei tätä tarvitse heti palkkaamisen jälkeen lähteä kouluttamaan työhön vaadittaviin tehtäviin. Kun työhön otetaan henkilö, joka tuntee tehtävässä käytettävät välineet ja tehokkaimmat työtavat, säästetään aikaa ja sitä kautta totta kai myös rahaa.

Elämänkokemuksesta yritykselle voimavara

Kun tieto iäkkäämmille ihmisille suunnatusta henkilöstövälitysyrityksestä levisi, alkoi Suomen Seniorivälitykseen sataa hakemuksia myös keski-ikäisiltä työttömiltä työnhakijoilta. Tällä hetkellä yritys onkin laajentanut toimintansa myös niin sanottuihin 50+ työntekijöihin.

– Meille alkoi virrata hakemuksia myös näiltä yli viisikymppisiltä hakijoilta. Tätä porukkaa laitetaan yleensä firmoista ulos yt-neuvottelujen jälkeen yksinkertaisesta syystä. Vanhempi väki on kalliimpaa, sillä heillä on pitkät työurat. Me olemme ihmetelleet tätä ilmiötä, miksi yritykset haluavat laittaa ydinosaamistaan kilometritehtaalle, pohtii Mauri Koskenniemi.

Yritysten kannattaisi Koskenniemen mielestä pitää pitkään palkkalistoilla olleiden ihmisten kokemusta yrityksestä ammatillisena rikkautena.

– Me olemme huomanneet, että tällaisten osaavien ihmisten yksi tehtävä on hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille työntekijöille. Se on tavattoman tärkeää ja sitä pitäisi pitää yrityksen voimavarana. Näin ei kuitenkaan jostain syystä nykyään ajatella, vaan pääasia on tuloksen tekeminen.

Seniorit motivoituneita mutta tietävät arvonsa

Yli viisikymmentävuotiaiden työnhakijoiden kanssa yhteydessä ollessaan Mauri Koskenniemi on huomannut heidän olevan motivoituneita ja innokkaita työntekijöitä.

– Seniorit pitävät sen mitä lupaavat. He ovat täsmällisiä ja tulevat sovittuihin tapaamisiin, toisin kuin nuoret työnhakijat, joista helposti joka toinen ei tule työhaastatteluun tai soita peruutuksia.

Se, miksi vanhemmat ihmiset haluavat tehdä töitä vielä eläkkeelläänkin, johtuu paristakin syystä. Ensinnäkin eläkkeen lisäksi halutaan lisäansioita. Toiseksi pitkän työuran tehneet ihmiset ovat halukkaita tekemään lisääntyneellä vapaa-ajallaan hyödyllistä työtä.

Mutta vaikka ikäihmiset ovatkin halukkaita kyntämään työn sarkaa, eivät hekään ole valmiita osaamistaan aivan ilmaiseksi myymään.

– Eivät eläkeläisetkään ihan kymmenen euron tuntipalkalla töihin lähde. Mutta työnantajat haluaisivat maksaa kahdeksan euroa. Tämäkin on periaatteessa ymmärrettävää, sillä kun työnantajalle muodostuu eläkeläistyöntekijästäkin erilaisia kustannuksia. Jos systeemi olisi samanlainen kuin Ruotsissa, madaltuisi kautta linjan kynnys palkata senioreja töihin, Koskenniemi arvelee.

Kommentit
Jätä Vastaus