Leasing – kannattavaa vai ei?

Leasing on helppo tapa hankkia yritykselle koneita, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Milloin yrittäjän kannattaa hankkia käyttöomaisuutta leasingilla, milloin koneet ja laitteet kannattaa ostaa itse?

Leasing on helppo tapa hankkia yritykselle koneita, laitteita, autoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä näiden huoltopalveluja. Leasingilla on myös kääntöpuolensa eli sitoutuminen pitkäaikaiseen sopimukseen kiinteine kuluineen. Milloin yrittäjän kannattaa hankkia käyttöomaisuutta leasingilla, milloin koneet ja laitteet kannattaa ostaa itse?

Tilintarkastus AAA Oy:n HTM tilintarkastajan JARI MARTIKAISEN mukaan leasing kannattaa, kun yrityksessä ei haluta sitoa isoa pääomaa omaisuuteen.

– Toisaalta, jos yrityksellä on rahaa, voi esimerkiksi auton ostaminen olla edullisempaa kuin liisaaminen. Jos yrityksellä ei ole omaa rahoitusta, hankinta osamaksulla tai pankkilainalla voi olla liisausta kalliimpaa, hän huomauttaa.

– Leasingiin sisältyvät myös huollot, eikä siihen vaadita vakuuksia. Toisinaan ensimmäinen maksu toimii eräänlaisena vakuutena, hän kertoo.

Leasingilla voidaan myös muokata yrityksen tulos- ja taserakennetta jonkin verran.

– Jos yrityksellä on taseessa omaisuutta, sillä on yleensä myös velkaa. Joskus, esimerkiksi sijoittajia hankkiessa, voi olla hyvä näyttää, että tase on isompi. Varsinkin suurissa pörssiyrityksissä omaisuus ja velat voivat muuttaa tunnuslukurakennetta.

Pitkäikäiset koneet omaksi

Milloin kannattaa ostaa koneet ja laitteet omaksi leasingin sijasta?

– Toimistokoneista esimerkiksi tulostimet ja muut pienet hankinnat, joille on vähän käyttöä, ja joiden käyttöikä on pitkä, kannattaa ostaa itselle. Esimerkiksi kopiokoneita paljon käyttävissä tilitoimistoissa koneet liisataan. Pienissä yrityksissä, joissa käyttöä on vähemmän, ostetaan enemmän koneita ja laitteita omaksi kuin suuremmissa, Martikainen kertoo.

Pirkanmaan Konttorikone Oy:n toimitusjohtaja jouko kuirinlahti kertoo, että leasingilla yrityksiin tulee hankittua paremmin omaan käyttöön sopivat ja mitoitetut laitteet kuin omaksi ostettaessa, koska hankintamenot saa jaettua pidemmälle ajanjaksolle. Tällöin niiden kulut ohjautuvat todellisille tilikausille, ja myös kirjanpitokäsittely on yksinkertaisempaa.

Laske tarkkaan kustannukset

Mitä yrittäjän pitää ottaa huomioon hankkiessaan leasingautoa tai konetta?

– Kannattavuus ja maksut. Pitää vertailla, mitä leasing maksaa verrattuna muihin vaihtoehtoihin ja miten huolto toimii. Jos yrittäjän pitää tehdä kolmen vuoden leasingsopimus, vuokraajalla on oikeus saada kolmen vuoden vuokra, vaikka konetta ei käytettäisi kuin puolet tästä ajasta. Leasing-sopimuksesta ei pääse eroon kuin rahalla, mikä ei ole kannattavaa, Martikainen muistuttaa.

Kun hankitaan esimerkiksi kopiokone, kannattaa verrata ostamista, leasingia, osamaksua sekä eri rahoittajien vaihtoehtoja keskenään.

– On muistettava, että mitä pitempi sopimus, sitä vaikeampaa on vaihtaa toiseen yritykseen tai rahoitusvaihtoehtoon. Lisäksi on tärkeää, että huolto on Pirkanmaalla, jotta sen saa samana päivänä. Autoissa pitää varmistaa, että vaihtoautosysteemi ja huolto toimivat, Martikainen kertoo.

Jouko Kuirinlahti kehottaa välttämään liian kevyitä toimistolaitteita. 

– Jos koneiden kapasiteetti ei riitä, joutuu yrittäjä maksamaan enemmän kuin on ajatellut. Usein halpojen laitteiden kokonaiskulut tulevat kalliimmaksi kuin hiukan kalliimpien laitteiden käyttökulut.

Huoltoleasingilla monia hyötyjä

Auto on yritysten yleisin leasing-hankinta. Tavallisimmin työsuhde-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan huoltoleasing-sopimuksella.

– Huoltoleasingin etuja on muun muassa, että se on taseen ulkopuolista rahoitusta. Auton arvonalentuminen on leasingyhtiön vastuulla, joten hankintaratkaisu ei rasita yrityksen kassavirtaa kertainvestointeina. Lisäksi autokannan hallinnointi on ulkoistettu leasingtoimittajalle, listaa ALD Automotiven uusmyyntitiimin manageri juri ruohola huoltoleasingin hyötyjä.

Huoltoleasing sisältää auton rahoituksen ja huollot, rahoitusleasing tyypillisesti vain pääoman kuoletuksen.

– Rahoitusleasing sisältää yrittäjältä isomman, 10–30 prosentin ensierän. Rahoitusleasingissä asiakas ostaa huollot itse sekä kantaa vastuun jäännösarvoriskistä, hän vertaa.

Ruohola kehottaa asiakkaita olemaan tarkkana arvioidessaan eri vaihtoehtojen sisältöjä, vastuita ja riskejä. Näin ei sopimuksen aikana tai lopussa tule ikäviä yllätyksiä tai lisäkustannuksia. Hän kannustaa yritysten talousvastuullisia henkilöitä arvioimaan, kannattaisiko autojen hallinnointi antaa niihin erikoistuneen kumppanin hoidettavaksi.

– Mitä enemmän yrityksellä on autoja, sitä enemmän niihin liittyy hallinnollista työtä, ja sitä enemmän investoinnit syövät yrityksen rahoituskapasiteettia.

Hän ohjeistaa yrittäjiä autoa hankkiessaan arvioimaan sen käyttötarkoitusta. Olisi hyvä myös pohtia autoilun kokonaiskustannuksia pelkän ostohinnan tai vuokran sijasta sekä hyödyntää leasingyrityksen asiantuntijoita.

– Näin leasingilla saavutetaan eniten taloudellista hyötyä, hän toteaa.

Mistä löydän hyvän leasing-kumppanin?

Jari Martikaisen mukaan paras tapa löytää hyvä leasing-yritys on kysyä referenssejä. Lisäksi kannattaa kysyä asiakastiedosta, ovatko yrityksen asiat kunnossa.

Juri Ruoholan mielestä on tärkeää arvioida leasingtoimittajan kykyä, halua ja motivaatiota tehdä muutoksia leasingkauden aikana.

– Leasingyhtiön joustavuus ja hinnoittelun läpinäkyvyys ovat kaiken A ja O.

Molemmat kehottavat yrittäjiä olemaan tarkkana leasingsopimusta arvioitaessa.

– Varsinkin sopimusmuutosten ja sopimuksen purkamisen aiheuttamat lisäkustannukset pitää ottaa huomioon. Muutoskuluissa leasingyhtiöiden välillä on todella isoja eroja. Halpa vuokra voi osoittautua muutosten jälkeen kalliiksi, Ruohola muistuttaa.

Nyt liisataan toimistolaitteita

Jouko Kuirinlahti kertoo, että toimistokoneiden ja -laitteiden liisaus on moninkertaistunut, ja hankintojen keskihinta noussut viime vuosina. Autoleasingissa taantuma taas on saanut yrittäjät opitmoimaan auton hyödyt, ominaisuudet ja kulut.

– Asiakkaat pyrkivät optimoimaan kulut mahdollisimman tehokkaasti. He arvioivat hyvin tarkkaan, minkä hintaisia autoja työntekijöille tarjotaan ja minkälaisin varustein. Lisäksi auton päästöihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vähäpäästöisillä autoilla ajaminen on tehokas tapa laskea yrityksen kustannuksia, Ruohola huomauttaa.

Kommentit
Jätä Vastaus