Vuokratyö nostaa profiiliaan

 

Menneitä ovat ne ajat, kun koko elämän pituinen työura tehtiin samassa paikassa kuin isät ja isoisät. Kaikki meistä tietää, että nykyiset työmarkkinat ovat keskittyneet lyhyempiin työsuhteisiin ja usein myös sesonkien mukaan vaihtuviin työtehtäviin.

Menneitä ovat ne ajat, kun koko elämän pituinen työura tehtiin samassa paikassa kuin isät ja isoisät. Kaikki meistä tietää, että nykyiset työmarkkinat ovat keskittyneet lyhyempiin työsuhteisiin ja usein myös sesonkien mukaan vaihtuviin työtehtäviin.

Pirstaloitunut työmaailma johtuu muun muassa talouden epävakaasta tilanteesta ja työnantajien harteille lastattujen vastuiden ja maksujen raskaudesta. Enää ei suoralta kädeltä uskalleta palkata hattu kädessä töitä kysymään tulevaa ihmistä, vaikka tarvetta ylimääräiselle käsiparille olisikin. Apua voidaan kuitenkin saada vuokratyötä välittävältä henkilöstöpalveluyritykseltä.

 

Asenteet valoisammiksi

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) on henkilöstöä vuokraavien, sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. Sen vuonna 2012 Promenade Researchilla teettämässä vuokratyöntekijätutkimuksessa kartoitettiin vuokratyötä tehneiden henkiöiden asenteita alaa kohtaan. Tutkimuksen tulokset olivat valoisia. Lähes 90 prosenttia vastanneista olivat valmiita suosittelemaan vuokratöitä myös muille. Lähes 60 prosenttia vastanneista puolestaan kertoivat kokemuksensa vuokratyöstä osoittautuneen positiivisemmaksi, kuin mitä heidän ennakko-odotuksensa olivat.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tutkimuksen positiivisista tuloksista huolimatta yhä edelleen keskustelussa vuokratyövoimasta kalskahtaa ikävästi. Tamperelainen henkilöstöpalveluyritys Apukolmio Oy on valmis todistamaan yleiset ennakkoluulot vääriksi. Yrityksen perustivat vuonna 2011 Kari Huuskonen, Minna Kaistila ja Ulla Hautoniemi.

– Henkilöstövälitysfirmoja syytetään siitä, että me olemme keksineet pätkätyöt. Mutta tosiasia on, että esimerkiksi palveluala ja sosiaali- ja terveysala ovat itse keksineet omat sijaisuussysteeminsä. Meidän tehtävämme on paikata eri alojen tilauskantaa ja työtarvetta. Palkkaisimme mieluummin ihmisen kymmeneksi vuodeksi kuin yhdeksi päiväksi. Näemme aivan yhtä paljon vaivaa hyvän työntekijän etsimiseen, oli työsuhde sitten päivän tai kuukauden pituinen, selventää Kari Huuskonen.

 

Pehmeän laskun rekrytointia

Minna Kaistila ymmärtää työnantajien halun palkata työntekijöitä henkilöstövälitysyrityksien kautta.

– Työnantajavelvoitteet ovat Suomessa rankkoja, joten yrittäjillä ei välttämättä ole mahdollisuutta ottaa työntekijöitä suoraan omille kirjoille. Aluksi onkin turvallista palkata vuokratyöntekijä. Sen jälkeen, jos koeaikana kaikki menee hyvin, kannattaa miettiä hänen palkkaamistaan.

Osaavan henkilöstöpalveluyrityksen ammattiylpeyteen kuuluu se, että asiakkaalle etsitään paras mahdollinen tekijä.

– Pyrimme hakemaan täsmähaulla juuri oikean tyypin, kun tiedämme mitä työmaalla halutaan ja tarvitaan. Kun meillä käy työntekijöitä työhaastattelussa, katsomme tarkasti sitä, millainen ihminen hän on. Peilaamme hakijaa siihen, ottaisimmeko itse hänet töihin; haluaisinko että hän rakentaa taloni tai korjaa autoni. Jos haastattelusta jää negatiivinen tunne, ei henkilö lähde meiltä asiakkaalle.

 

Piilotyön metsästäjät

Apukolmiossa torstaiaamupäivä on kiireinen. Puhelin soi tuon tuostakin. Välissä kuitenkin Minna
ehtii kuvailla sitä, miten eräänlainen salapoliisintyö kuuluu isona osana hänen työnkuvaansa.

– Etsimme koko ajan aktiivisesti piilotyöpaikkoja ja tarjoamme työntekijöitä yrityksiin. Usein käykin niin, että puhelimen toisessa päässä on yrittäjä, joka puskee pitkää työpäivää ja meidän ehdotus vuokratyöstä tulee juuri oikeaan aikaan. Suuri osa avautuvista paikoista ei ole missään näkyvillä, vaan haku kulkee ns. puskaradio-taajuudella.

Hyvin yleinen tilanne on kuitenkin se, että yrittäjä palkkaa henkilöstövälitysyrityksen kautta työntekijän esim. koeajaksi joka on yleensä 4 kuukautta. Jos tekijä on helmi, hänet palkataan yritykseen vakituiseksi. Jos työntekijälle yrityksestä paikka ei aukeaisikaan, on hyvä, että hän on kirjoilla henkilöstöpalveluyrityksessä.

– Vuokratyötä tekevät henkilöt ovat meidän palkkalistoillamme, emmekä me lomauta tai irtisano heitä, kuin vain aivan välttämättömästä pakosta. Sen sijaan silloin, kun työntekijällämme on työjakso lopuillaan, alamme hyvissä ajoin soittelemaan muille asiakasyrityksillemme ja kerromme, että pian olisi hyvä tyyppi vapaana. Välttämättä työntekijälle ei tule minkäänlaista aukkoa työpaikkojen välissä. Meillä on esimerkiksi ollut eräs kaveri seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti töissä, Kari kertoo.

 

Vapaus valita

Vuoden 2012 Vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan suurin osa vuokratyötä tekevistä henkiöistä (33 prosenttia) on opiskelijoita. Syy opiskelijoiden mieltymykseen vuokratyöhön on selvä. Vuokratyö on joustavaa ja vapaata. Opiskelu ja työ on helppo sovittaa yhteen ja samalla saadaan monipuolisesti työkokemusta erilaisista yrityksistä.

Apukolmio ottaisi mielellään myös ns. senioreita työntekijälistoilleen. Yllättävän moni yli viisikymppinen hakeutuu henkilöstöpalveluyrityksen kirjoille.

– Esimerkiksi kun on ollut yhdessä yrityksessä töissä yli 30 vuotta, ei tule mieleenkään, että voisi mennä vuokratyöfirman kautta töihin. Mutta kun heille kertoo lisää tästä systeemistä, ihmiset ovat aivan ällistyneitä siitä, että meidän kauttamme voi oikeastikin saada töitä, Kari kuvailee.

Minna jatkaa Karin ajatusta.

– Erityisesti naisilla on tällainen asenne, että ’vitsit kun mä oon jo 52-vuotias’. Minua tällainen ajattelu huvittaa kauheasti, sillä siinähän on nainen parhaassa työiässään. Heillä ei enää ole pieniä lapsia, joita pitää välillä jäädä kotiin hoitamaa, he eivät pyöri baareissa iltojaan, eivätkä pelaa tietokoneella koko yötä ja lähde sitten samoilla silmillä aamulla töihin, Minna naurahtaa.

– Näillä 52 vuotta täyttäneillähän on vielä yli 10 vuotta työuraa edessään. Usein sanonkin tämän ikäluokan hakijoille, että vaarana on se, että saatat joutua pian töihin. Kun heille tarjoaa huomiseksi työkeikkaa, he ovat valmiita lähtemään. Nuoremmille kun tarjoaa töitä yhtä lyhyellä varoitusajalla, alkaa puntti tutista ja sanotaan, että ’enhän mä nyt huomenna voi’, kommentoi Kari.

 

Auktorisointi auttaa tunnistamaan vilpilliset

Henkilöstöpalveluiden Liiton jäsenyritykset ovat vuodesta 2010 saakka halunneet tuoda esille oman sitoutumisensa lainmukaisiin ja eettisiin toimintatapoihin. Tarve tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat toimijat saivat aikaan sysäyksen HPL:lle auktorisoida jäsenyrityksiään. Nyt syyskuun alusta lähtien liiton jäsenyritysten on uusittava auktorisointinsa Reiluja vuokratöitä Oy:n kautta.

Syyskuun alusta lähtien vuokratyötä palkkaavia asiakasyrityksiä ja vuokratyösuhteessa olevia henkilöitä kehotetaan valppauteen henkilöstöpalveluyritysten kanssa toimiessaan.

– Kun huomataan, että jonkun henkilöstöpalveluyrityksen toiminta ei ole sääntöjen mukaista, on asiakkaalla velvollisuus reklamoida epäkohdista. Silloin auktorisointitoimikunta tarkistaa tilanteen, ja epäeettisesti toimineen yrityksen auktorisointi voidaan evätä, selittää Kari.

Suurin osa henkilöstövälitysyrityksistä on aikaisemmin hakenut ja hakee edelleen vakuuden oikeellisesta toiminnastaan. Eri yritysten sitoutumisen reiluun peliin voi käydä jatkossa käydä tarkistamassa www.reilujavuokratoita.fi sivustolta.

Kommentit
Jätä Vastaus