Kädenojennus ensimmäiseen työpaikkaan

Vastavalmistuneen nuoren palkkaaminen on yrittäjälle omanlaisensa riski. Varsinkin aikoina, kun työvoimaa on runsaasti vapaana on avoimeen työpaikkaan helppo palkata jo kokeneempi tekijä. Mutta työuraansa aloittelevan ottamiseksi töihin on olemassa oivallinen porkkana.

 

Vastavalmistuneen nuoren palkkaaminen on yrittäjälle omanlaisensa riski. Varsinkin aikoina, kun työvoimaa on runsaasti vapaana on avoimeen työpaikkaan helppo palkata jo kokeneempi tekijä. Mutta työuraansa aloittelevan ottamiseksi töihin on olemassa oivallinen porkkana.

Nuoret työnhakijat voivat näinä päivinä olla varustettuja sanssi-kortilla. Kyseessä on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä työllistämisseteli, joka on osoitus työnantajalle siitä, että kortin omistajan palkkakustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea.

Sanssi-kortilla kättä pitempää

Palkkatuki on suunniteltu 17–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille, jotka ovat joko ammattiin vastavalmistuneita tai ovat olleet jo pidemmän aikaa työttömänä. Myös peruskoulun tai lukion suorittaneelle työttömälle voidaan tuki myöntää siinä tapauksessa, että TE-toimisto katsoo tuen myöntämisen aiheelliseksi. Kuitenkin tarkoitus olisi, että näissä tapauksissa nuori ohjattaisiin ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.

Sanssi-kortin toivotaan antavan nuorille työnhakijoille positiivisempaa suhtautumista työnhakuun.
– Me toivomme, että sanssi-kortti aktivoisi nuoria hakemaan aktiivisemmin töitä. Ja onhan se tosiasia, että on mukavampi käydä yrityksissä hakemassa töitä, kun on CV:n lisäksi mukana jotain kättä pitempää, pohtii Pirkanmaan TE-toimiston osaamisen kehittämisen palvelujohtaja Riku Immonen.

Ja kättä pidempää palkkatuki todellakin tarjoaa. Sanssi-kortin avulla nuoren palkkaava yritys on oikeutettu saamaan tukea päivässä 32,46 euroa, jos nuoren työaika on vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Kun nuori on töissä viitenä päivänä viikossa, on palkkatukea siis mahdollista saada noin 700 euroa kuukaudessa enintään kymmenen kuukauden ajan.

Koulun penkiltä oikeisiin töihin

Palkkatuen on tarkoitus tarjota nuorille suorempi reitti koulun penkiltä työelämään.
– Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lainsäädännön myötä meidän käsitteistämme on poistunut kokonaan esimerkiksi harjoittelu. Tällä haetaan sitä, että ammattiin valmistuneita henkilöitä ei laitettaisi enää harjoittelujaksoilla töihin. Toivoisimme, että sanssi-ajatuksen myötä tulisi selväksi se, että palkkatyö on selkein vaihtoehto. Kun nuori on koulutettu ammattiin, ei hänen enää tarvitse käydä läpi kuin yrityskohtaisen perehdyttämisen, selvittää Riku Immonen.

Immonen kuitenkin jatkaa, että on täysin ymmärrettävää, että varsinkin pienyrittäjällä on olemassa kynnys palkata koulun penkiltä juuri tullut henkilö avoimeen pestiin.
– Kokenutta ei tarvitse perehdyttää niin paljon, vaan hän tietää käytännöt ja toimintatavat. Mutta tähän välivaiheeseen palkkatuki on juuri tarkoitettu; se lieventää nuoren työsuhteen alkuvaiheessa ilmenevää hieman alempaa tuottavuutta.

Panostus tulevaisuuden työvoimaan

Niinä kymmenenä kuukautena, joina yrittäjä palkkatukea saa, voidaan uudelle työntekijälle antaa hyvä mahdollisuus päästä sisään työtehtäviin. Näin nuori saa myös ensimmäisen oikean työpaikkansa ja samalla aukeaa mahdollisuuksia tulevaisuudessakin uusiin työtilaisuuksiin.

Riku Immonen haluaakin lähettää uutta työvoimaa etsiville yrittäjille terveisiä:
– Myös nuori työntekijä on tuottamassa yritykseen lisää työpanosta. Olisikin hyvä miettiä tulevaisuuden työvoimahaasteita, nuorista yritykset saavat pitkäaikaista työvoimaa. Me haluamme tukea työllistymisessä ensimmäisiä yhteisiä askelia. Toivoisinkin, että yrittäjät ottaisivat sanssi-kortin ja palkkatuen helposti saatavana kädenojennuksena yhteisen hyvän nimissä.

Sanssi-kortti

– Sanssi-kortti myönnetään 17–29-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle.
– Kortti osoittaa työnantajalle, että palkkakustannuksiin on mahdollista saada palkkatukea
– Tuki on noin 700 euroa kuukaudessa, enintään 10 kuukauden ajan
– Suuruus riippuu kuukausittaisten työpäivien mukaan. Nyt tuki on päivässä 32,46 euroa, jos työaika on vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Tukea maksetaan viideltä päivältä kalenteriviikossa.
– Maksettuihin palkkoihin liittyy samat työnantajavelvollisuudet kuin muihinkin palkkoihin.
– Työ voi olla osa-aikainen tai kokoaikainen, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.
– Oppisopimuskoulutuksessa oleva nuori on oikeutettu palkkatukeen koko koulutuksen ajan

Työnantajaan liittyvät palkkatuen saamisen edellytykset

– Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle sekä muulle työnantajalle.
– Valtion virastojen ja laitosten työpaikkoihin ei myönnetä palkkatukea.
– Työnantajan on sitouduttava maksamaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Yritykselle ei myönnetä palkkatukea, jos

– Työnantaja on viimeisen 12 kuukauden sisällä irtisanonut tai lomauttanut samoista tai samanlaisista tehtävistä työntekijöitä.
– Nuoren palkkaaminen palkkatuella aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen, lomauttamisen tai heidän etuisuuksiensa huonontumisen.
– Tuen kohteena olevan työpaikan oletetaan täyttävän ilman tukeakin.
– Tukea saava työnantaja saa palkkaamiseen tai työllistämiseen yhtä aikaisesti muuta valtion tukea.
– Työsuhde jota varten työllistämistukea haetaan, on alkanut ennen tuen myöntämisen päätöstä

Lähde: www.te-palvelut.fi

Kommentit
Jätä Vastaus