Yrityssaneeraus – mahdollisuus uuteen alkuun

Elokuun alussa julkaistun Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan yrityssaneeraukset lisääntyivät alkuvuonna 2013. Tammi–kesäkuun aikana laitettiin vireille hieman vajaat 300 yrityssaneerausta, mikä oli 19,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

 

Elokuun alussa julkaistun Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan yrityssaneeraukset lisääntyivät alkuvuonna 2013. Tammi–kesäkuun aikana laitettiin vireille hieman vajaat 300 yrityssaneerausta, mikä oli 19,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Yrityssaneerausten kasvanut määrä kertoo paitsi koko Eurooppaa ravistelevasta heikosta talouden tilasta, niin myös asenteiden muuttumisesta. Enää saneerausta ei hävetä.
– Ennen sitä hävettiin, mutta nyt se on jo niin yleistä, että siihen ollaan jo totuttu. Nykyään esimerkiksi konkurssi on normaali tapa päättää yritystoiminta, selvittää yrityssaneerauksiin perehtynyt asianajaja Ilmo Hakkarainen velkaisten yritysten talouden vakauttamiseen erikoistuneesta Company Services & Collection CSC Oy:sta.

Yrityssaneeraukseen ajoissa

Vaikka yrityssaneeraukset ovat arkipäiväistyneet, ei siihen kuitenkaan osata hakea tarpeeksi ajoissa. Ilmo Hakkarainen arvelee syyn tähän olevan ihmisen perusluonteessa piilevässä optimistisuudessa ja kyllä tämä tästä -asenteesta.
Yrityssaneerausprosessi kannattaisikin aloittaa heti, kun ongelmien havaitaan kasaantuvan.
– Yrityssaneeraukseen pääsemisen edellytyksenä on, että yrityksellä on ylitsepääsemättömiä maksuvalmiusongelmia.

Mutta mitä pidemmälle aloitusta venytetään, sen vaikeammaksi tilanne muuttuu, Hakkarainen selittää.
Yrityssaneerauksen hakeminen tuo vaikeuksissa olevalle yritykselle hengähdyshetken stressaavaan tilanteeseen.
– Yritystä, joka on hakenut yrityssaneerausta ei voida asettaa konkurssiin niin kauan, kun hakemus on vireillä. Suomessa käräjäoikeuksien käsittelyajat ovat hyvin vaihtelevia, alimmillaan käsittelyyn menee kuukausi ja pisimmillään on mennyt 14 kuukautta. Hakemusaikana yrittäjä saa selvittää tilannetta ja harkita vaihtoehtoja, eli onko konkurssi ainoa vaihtoehto, vai voidaanko siitä selvitä jollain muulla tavalla.

Luota ammattilaiseen

Ilmo Hakkarainen kertoo, että osaamiseensa uskovat yrittäjät voivat hakea yrityssaneerausta käräjäoikeudelta itse. Mutta hakemuksen tekeminen on tekninen prosessi, ja asiamiehen käyttäminen saattaa olla paras vaihtoehto.
Käytännössä prosessi alkaa käräjäoikeuteen tehtävällä yrityssaneeraushakemuksella. Hakemukseen liitetään mukaan yrityksen tilinpäätökset, velkojatiedot ja velkaluettelot. Mukaan laitetaan myös tilintarkastajan lausuma yrityksen tilasta, ja siitä onko yritys saneerauskelpoinen. Käräjäoikeus lähettää hakemuksen velkojille, jotka antavat siitä lausuntonsa, joihin hakija vastaa. Tämän jälkeen käräjäoikeus tekee päätöksen, hyväksytäänkö yrityssaneeraushakemus vai ei.

Hyväksytyn päätöksen jälkeen käräjäoikeus määrää yritykselle selvittäjäksi lakimiehen. Selvittäjä laatii yhdessä tilintarkastajan kanssa maksuohjelman, jossa määritellään yritykselle uudet taloudelliset suuntaviivat. Ohjelman käytännön noudattamista valvoo saneerauksen valvoja, joka yleensä on lakimies.

Kyvykäs pääsee saneeraukseen

Yrityssaneeraukseen pääsevät sellaiset yritykset, joiden toiminta on pelastettavissa maksuohjelman avulla. Yrityksen saneerauskelpoisuuden määrittelevät velkojat, jotka arvioivat, onko saneeraus realistinen vaihtoehto. Toisin sanoen, jos yrittäjä on ajautunut täydelliseen maksukyvyttömyyteen, hänen ainoa mahdollisuutensa on konkurssi.
Saneerauksessa laaditut maksuohjelmat ovat hyvin tarkkoja. Ilmo Hakkarainen kertoo, että ne laaditaan sentilleen, ohjelmien jako-osuudet lasketaan joko kuukausittain, puolivuosittain tai vuosittain maksettavaksi.

Velkajärjestelyt vain yksi osa saneerausta

Mutta ratkaiseeko yrityssaneeraus yrityksen velkaongelmat?
– Kyllä se ratkaisee, jos velat ovat syy ongelman takana. Mutta yrityssaneerauksen tehtävä on antaa myös määräyksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla pystytään muuttamaan yrityksen toiminnallista rakennetta niin, ettei vastaavia ongelmia tulisi ainakaan ihan heti uudelleen, vastaa Hakkarainen.

Yrityssaneerauksen yhteydessä voidaan antaa mm. ohjeita siihen, miten tulevaisuudessa hankkeita toteutetaan ja miten paljon henkilökuntaa joudutaan irtisanomaan. Hakkarainen painottaa, että tarkoitus on taata yritykselle mahdollisimman tasainen kassavirta, joka saneerauksenkin aikana tietenkin on yrityksen toiminnan elinehto.

Investoinnit mahdollisia

Yrityksellä tarvittaessa mahdollisuus myös saneerauksen aikana kehittää toimintaansa. Niissä tapauksissa, joissa yrityksen velkojat katsovat investointien olevan järkeviä, lisäävän yrityksen kassavirtaa sekä näin nopeuttavan velkojen takaisinmaksua, on mahdollista panostaa esim. uusiin laitteisiin.
Investointien tekeminen on mahdollista, mikäli yritykselle järjestyy sopivaa rahoitusta.
– Yrityssaneerauksesta on merkintä yritysrekisterissä niin kauan, kun saneeraus on voimassa. Tämä vaikuttaa muun muassa pankkien yritysrahoitukseen.
– Mutta yritysrekisterin merkintä on eräällä tavalla vakuutena uusille velkojille, jotka rahoittavat yrityksen toimintaa sinä aikana, kun saneeraus on voimassa. Ne velat, jotka syntyvät saneerauksen aikana, ovat etuoikeutettuja. Eli jos yritys menee konkurssiin, saavat he varmasti rahansa takaisin.

Kaikki eivät selviydy loppuun saakka

Kaikki yrityssaneerauksen aloittaneet eivät selviydy siinä loppuun saakka. Saneeraus epäonnistuu, kun yrityksen maksukyky heikkenee, eikä yritys enää pysty noudattamaan sille annettua maksuohjelmaa. Ilmo Hakkarainen arvioi, että yrityssaneeraukseen päässeistä yrityksistä loppuun asti selviytyy vain noin puolet.

Entä oppivatko yrityssaneerauksen läpikäyneet yrittäjät läksynsä?
– Ainakin se opitaan, miten saneerauksesta pääsee läpi. Mutta eivät uusinta-asiakkaat ole enää mitenkään harvinaisia. Talouden tilaa on näinä päivinä hyvin vaikea ennustaa. Tänä vuonna hyvin menestynyt ala saattaa tyrehtyä täysin ensi vuonna.

Kommentit
Jätä Vastaus