Suomalainen naisyrittäjä saa voimaa työstään!

Suomalaiset yrittäjänaiset ovat innostuneita ja ylpeitä työstään. Tieto käy ilmi Suomen Yrittäjänaisten ja eläkevakuutusyhtiö Eteran tuoreesta työhyvinvointikyselystä.

 

Suomalaiset yrittäjänaiset ovat innostuneita ja ylpeitä työstään. Tieto käy ilmi Suomen Yrittäjänaisten ja eläkevakuutusyhtiö Eteran tuoreesta työhyvinvointikyselystä.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset naisyrittäjät pitävät työtään innostavana, monipuolisena ja vaihtelevana. Tulosten mukaan 76 prosenttia vastaajista on joko melko tai erittäin tyytyväisiä työhönsä.

Viime keväänä tehtyyn kyselyyn vastasi 167 yrittäjänaista.

 

Työstä ollaan ylpeitä

Jopa lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista naisyrittäjistä piti työtään innostavana, monipuolisena ja vaihtelevana. Voimaa arkeen saadaan vapaa-ajasta. Tärkeimmiksi kannustaviksi elämän osa-alueeksi koettiin koti, perhe, harrastukset ja vapaa-aika. Työ itsessään koettiin myös eräänä positiivisena osatekijänä.

Työelämässä kuormittavat eniten kiire, pitkät työajat tai -päivät, tekemättömät työt sekä epävarmuus työn jatkossa ja talouden tilassa. Vastauksissa kävi ilmi myös se, että naisyrittäjät kokevat työssään ongelmallisena työyhteisön puutteen. Myös rekrytointi- ja henkilöstöasiat saatetaan kokea vaikeiksi.

 

Yrittäjänaisten työkyky on hyvä

Suurin osa vastanneista koki työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi. Vain vajaa kymmenesosa koki työkykynsä heikoksi. Lieneekö hyväksi koettu työkyky syynä siihen, että vain joka toinen naisyrittäjistä oli järjestänyt itselleen ja yrityksensä työntekijöille työterveyshuollon. Lisäksi säännöllisissä terveystarkastuksissa käy vain noin 30 prosenttia vastanneista naisyrittäjistä.

Yleisimmin esiintyneitä sairauksia olivat allergiat ja hengityselinten sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista ilmoitti kärsivänsä 27 prosenttia vastanneista. Sairauksien ilmeneminen lisääntyi jonkin verran iän mukana, mutta suurin osa vastanneista vakuutti, että sairaus ei haittaa työn tekoa.

 

Vaikeus järjestää lomaa stressaa

Naisyrittäjät kokevat ammattinsa suurimmaksi ongelmaksi vapaa-ajan puutteen. Huonosti tai erittäin huonosti lomiaan oli pitänyt jopa 44 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä. Työpäivän jälkeen uupumusta tunsi 37 prosenttia vastanneista. Stressiin viittaavia tuntemuksia, kuten jännittyneisyyttä, levottomuutta, hermostuneisuutta ja unihäiriöitä koki puolestaan noin 27 prosenttia.

Naisyrittäjien usko tulevaisuuteen on kuitenkin vankkaa: jopa 80 prosenttia vastaajista uskoi terveytensä puolesta pystyvänsä työskentelemään ammatissaan vielä kahden vuoden kuluttua.

 

Kommentit
Jätä Vastaus