Keskustan ilme kehittyy liike-elämän sykkeestä

Jari Hemmilä

Tampereen toimistotiloissa oli viime vuoden syksyllä tyhjää alle 10 prosenttia.

Liiketilojen sekä tuotanto- ja varastotilojen vajaakäyttöasteet olivat hieman yli 3 prosenttia.

– Toimistotiloissa ei kuitenkaan voida sanoa olevan suurta ylitarjontaa, ja tilanteen voisi luonnehtia olevan kohtuullinen. Jos vajaakäyttöaste olisi yli kymmenen prosenttia, niin silloin siitä tulisi huolestua, kertoo asiasta Catella Property Oy:n johtaja Juhani Lehtinen.

juhanilehtinenliiketilajuttu

Juhani Lehtinen kertoo keskeisellä paikalla sijaitsevan toimitilan edustavan yritykselle kilpailuetua.

Artikkelin lähteenä käytettyä Catellan markkinakatsausta voidaan verrata aikaisempien vuosien katsauksiin seuraavalla tavalla.

– Vuonna 1995 vajaatäyttöaste oli noin 10 prosenttia. Tämän hetken lukemassa näkyvät eurooppalaiset, maamme talouteen vaikuttavat kriisit, jotka puolestaan heijastuvat Suomen työllisyyteen, ja sitä kautta myös toimistotilojen käyttöasteisiin. Vuonna 2007 liike-elämässä oli hyvä boomi päällä, ja silloin tyhjien tilojen määrä Tampereella oli 4 prosettia. Noin 5 prosentin lukema puolestaan on sellainen, jossa toimitilaa pitäisi löytää kohtuullisesti ja kohtuuhintaisesti.

Kommentit
Jätä Vastaus