Päihdeongelmainen työpaikalla tarvitsee ohjausta

Jari Hemmilä

A-klinikka tukee päihdeongelmista kärsivien raitistumista.

Työyhteisöjen tulisi toiminnoissaan sitoutua päihteettömään työkulttuuriin, jossa jokainen yhteisön jäsen voi toimia hyvänä esimerkkinä. Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, ja työpaikoilla eräs tärkeä aihe koskettaa päihdeongelmien ennaltaehkäisyä.

– Joillakin työpaikoilla on käytössä hyvinkin mietitty päihdeohjelma, ja siitä on myös tiedotettu työntekijöille. Tällöin käytössä on yhteisesti sovittu ja käytössä oleva ohjelma. Pienissä yrityksissä tilanne voi olla toinen, sillä jos työntekijämäärä on vähäinen, niin silloin ei välttämättä ole päihdeohjelmaa, kertoo asiasta sosiaaliterapeutti Päivi Rantanen Tampereen A-klinikalta.

a-klinikka2

Päivi Rantanen kertoo päihdeongelman vaikuttavan koko työyhteisöön. Ongelmatilanteisiin täytyy kuitenkin puuttua jämäkällä tavalla.

Koko työyhteisöön vaikuttavaan ja havaitsemaan ongelmaan tulisi joka tapauksessa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Kehityskeskustelut voivat olla hyviä kohtia keskustella asiasta. Yleensäkin kun työpaikalla on hyvä ilmapiiri, tai kun esimiehellä on hyvä suhde alaisiin, on asioiden käsittely helpompaa.

Päihdeongelmaisen tilanteen havaitseminen voi kuitenkin kestää huomattavan kauan, ja ylipäätään ottaen tilanteeseen puuttuminen voi olla vaikeaa.

– Asian havaitsemiseen saattaa kulua jopa vuosia, ja tässä tapauksessa voi jo henkilön ulkonäöstä havaita alkoholin käyttämisen vaikutukset. Esimies saattaa kokea puuttuminen hankalaksi, vaikka hän on saattanut pitkäänkin kantaa huolta työntekjän alkoholiongelmasta.

Tilanteeseen puuttumista ei ainakaan helpota tieto siitä, että joissain työkulttuureissa saatetaan jopa ihannoida alkoholin käyttöä.

– Voi olla jopa niin, että henkilöllä on työpaikallaan pullo, josta hän käy sitten tissuttelemassa. Alkoholiriippuvuuteen voi osoittaa myös sellainen käyttötapa, jossa alkoholi kuuluu kiinteästi viikonloppuihin, summaa Rantanen.

Kommentit
Jätä Vastaus