Hiljaisen viisauden lähteillä

Kokeneiden työntekijöiden kohdalla keskustellaan toisinaan määritteestä hiljainen viisaus. Sillä tarkoitetaan useita vuosia tehtävissään toimineiden henkilöiden työosaamista, joka muodostuu aiheista tieto, toiminta ja taitavuus.

Yritysvalmentaja Jukka Hakamäki on vuodesta 2001 lähtien valmentanut ihmisiä ja yhteisöjä kohti taitojen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Kysymykseen hiljaisen viisauden luonteesta Hakamäki vastaa seuraavaan tapaan.

– Hiljainen tieto esiintyy tietyssä asiayhteydessä, ja yksittäisellä henkilöllä se muodostuu työvuosien aikana opituista ja koetuista asioista, joista sitten otetaan mukaan kokemuksia osaamispankkiin.

Hiljaisen viisauden tallentamisen, käsittelyn ja siirtämisen ytimessä on yritys itsessään.

– Työyhteisön toimintakulttuuri muodostaa tärkeimmän perusteen ihmisen hiljaisen tiedon vapauttamiselle. Esimerkiksi jos työntekijää ei arvosteta, voi kynnys avoimelle keskustelulle ja vuorovaikutuksellisuudelle nousta liian korkealle.

sininenkolmio

Yritysvalmentaja Jukka Hakamäki luonnehtii hiljaisen tiedon perustuvan tottumuksiin, kokemuksiin ja sanallisuuteen, ja lisääntyvä tieto kasvattaa yksittäisten henkilöiden tietomäärää muiden osaamisella ja näkökulmilla.

Työpaikoilla tulisikin havahtua siihen tosiasiaan, että työtään tekevä henkilö kantaa mukanaan erilaisia merkityksiä ja että työpaikka muodostuu ihmisten yksilöllisestä osaamisesta.

– Suurena vuorovaikutteisuuden haasteena on olla ihminen ihmiselle, ja kun tässä onnistutaan, on henkilöiden välinen perusluottamuspohja kunnossa. Ajassamme tarvitaan valtavasti myös työn pohdintaa suhteessa vanhoista työtavoista irtautumiseen ja uusien oppimiseen. Kaikissa tapauksissa työelämässä pitää olla yhteiset pelinsäännöt, ja niitä pitää säännöllisesti päivittää, jyrähtää Hakamäki luottamuksen puolesta.

Kommentit