Joukkorahoituksesta ratkaisu pk-yritysten rahoitusongelmiin?

Joukkosijoitusten lisäksi Pirkanmaan joukkorahoituspilottikilpailun voittaja pääsee pitchaamaan kansainväliseen teknologia- ja kasvuyritystapahtumaan Slushiin marraskuussa. Kuva on viime vuoden Slushin päälavalta, jossa Petteri Koponen, Ilkka Paananen ja Taizo Son keskustelevat. kuva: Sami Välikangas

Sitä mukaa kun pankkien lainahanat kiristyvät ja laskujen maksuajat pitenevät, tarve joustavalle yritysrahoitukselle lisääntyy. Yksi ratkaisu on viime vuosina paljon julkisuutta saanut joukkorahoitus, jolla on koottu pääomia mm. kulttuuri- ja mediahankkeille sekä aloittaville yrityksille ja uusille innovaatioille. Tänä syksynä joukkorahoituspalvelut täydentyvät yritysten käyttöpääomatarpeiden rahoituspalvelulla.

Joukkorahoitus on laaja kattotermi hyvin erilaisille sijoitusmuodoille, joita luokitellaan monella eri tavalla. Jotkut jakavat joukkorahoituksen kahteen pääryhmään eli palkintomuotoiseen joukkorahoitukseen ja osakepohjaiseen joukkorahoitukseen. Toinen tapa luokitella joukkorahoitus on jakaa se karkeasti neljään kategoriaan: osakepohjaiseen joukkorahoitukseen, joukkolainoihin, ennakkomyyntiin perustuvaan rahoitukseen ja lahjoituksiin.

Joukkorahoitus ilmiönä näyttää kasvavan räjähdysmäisesti. Maailmanlaajuisesti joukkorahoituksen markkinat lähes kolminkertaistuivat 15 miljardiin euroon viime vuonna, jolloin Pohjoismaiden koko vaihtoehtoisrahoituksen markkinat olivat EY:n ja Cambridgen yliopiston raportin mukaan noin 128 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuotuinen kasvu vuosina 2012–2014 oli 115 prosenttia. Tähän lasketaan vertaislainat, velkapohjainen joukkorahoitus, vastikepohjainen joukkorahoitus ja osakepohjainen joukkorahoitus.

Varsinkin osakepohjainen joukkorahoitus on alkanut kiinnostaa pk-yrityksiä. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa listaamattomat startup-yritykset hakevat rahaa piensijoittajilta ja antavat heille vastineeksi yhtiön osakkeita.

Esimerkiksi tamperelainen ohjelmistoalan yritys Piceasoft keräsi viime vuonna osakepohjaisella joukkorahoituksella 1,5 miljoonan euron potin. Viime kesänä otsikoissa pyöri oululainen paloturvallinen Asmo-laturi, joka sai IndieGoGo:n kautta kerättyä 70 000 euroa. Tavoite oli vain 10 000 euroa. Latureita aletaan valmistaa lokakuussa 2015. Niitä myytiin ennakkotilauksena 2 000 kappaletta yli kahteenkymmeneen maahan.

Myyntisaatavien pörssistä käyttöpääomaa yrityksille

Joukkorahoituspalvelujen uusin tulokas on Alt Finance Oy, joka lanseerasi elokuussa 2015 ensimmäisenä Suomessa joukkorahoitusideologiaa hyödyntävän yritysten käyttöpääomatarpeiden rahoituspalvelun eli Myyntisaatavien pörssin. Palvelu on suunnattu pk-yrityksille, joille suurien asiakkaiden pitkät maksuajat tuottavat ongelmia.

– Vaihtoehtoiset rahoituspalvelut ovat pk-sektorille tulevaisuuden toivo pankkien säätelyn kiristyessä. Tavoitteenamme on digitalisaation ja joukkorahoituksen avulla tukea ja kehittää perinteistä rahoitussektoria sekä siirtää valtaa rahoituslaitoksilta yrityksille, kertoo Alt Financen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuosmanen.

Alt Financen kehittämässä laskujen verkkohuutokauppapalvelussa ammattimaiset sijoittajat ostavat yritysten saatavia, joten yritykset voivat pitää kassavirtansa tasaisena. Palvelun mahdollistaa sama ilmiö kuin muunkin yhteisörahoituksen: digitalisaation ja internetin tuoma kohtaamisten ja asioiden jakaminen sekä asioinnin helppous.

– Perinteisten rahoitusneuvottelujen sijasta meihin voi ottaa yhteyttä kotisivujen kautta eli koko prosessin voi hoitaa omalta toimistolta käsin. Rahoitus voi järjestyä jopa alle kahdessa vuorokaudessa. Neuvottelemme parhaillaan taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa siitä, että laskut voisi laittaa Myyntisaatavien pörssiin suoraan taloushallintojärjestelmien kautta, mikä helpottaa ja nopeuttaa prosessia entisestään, Kuosmanen sanoo.

Joukkorahoituspilotilla vauhtia Pirkanmaan kasvuyrityksille

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea ja kasvuyritysten konsulttiyritys Accelerando ovat käynnistäneet ensimmäisenä Suomessa alueellisen joukkorahoitusprojektin. Pirkanmaan joukkorahoituksen pilottiprojektin tavoitteena on rakentaa ympäristö, jossa pirkanmaalaiset yritykset voivat alueellisesti hyödyntää joukkorahoitustoimintaa oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Pilotoinnissa keskitytään osakepohjaiseen joukkorahoitukseen. Projektin aikana kartoitettiin ja valittiin soveltuva joukkorahoitusoperaattori ja -alusta sekä muut tarvittavat yhteistyökumppanit. Hankkeesta rakennetaan alueellinen konsepti, jolla on edellytykset jatkaa toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeen.

– Hanke tähtää alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen ja vakiinnuttamiseen. Tavoitteena on luoda aktiivisesti toimiva joukkorahoitus sekä tuottaa valmennusta rahoituksen hakuun, kertoo Tredean toimitusjohtaja Päivi Myllykangas.

– Hakijoita oli Pirkanmaan kilpailuun mukavasti, loppukesästä 2015 käynnistettiin neljälle finalistille joukkosijoituskampanjat ja tavoitteena on saattaa ne päätökseen lokakuun loppuun mennessä 2015, kertoo projektin vetäjä Jussi Heinilä Accelerandosta.

Teksti: Eila Aalto

Kommentit