Kampusareena yhdistää yritykset ja yliopiston

Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella sijaitseva Kampusareena yhdistää elinkeinoelämän ja yliopistoyhteisön toisiinsa.

Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella sijaitseva Kampusareena yhdistää elinkeinoelämän ja yliopistoyhteisön toisiinsa.

Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella sijaitseva Kampusareena tiivistää eri alojen yrityksien ja yliopiston välistä yhteistyötä. Monialaisen yhteistyön odotetaan luovan pitkällä tähtäimellä uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Kampusareena on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa vuonna 2015 toteuttama ainutlaatuinen pilotti, joka on suunniteltu opiskelijoiden, tutkijoiden ja yritysten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Kampusareenan tavoitteena on tiivistää elinkeinoelämän ja yliopiston välistä yhteistyötä.

– Kampusareena on paikka, jossa yrityselämä ja yliopisto on tuotu selkeästi samaan rakennukseen. Tämä on aivan uudenlainen avaus yhteistyön synnyttämiselle, kun yrityselämä tuodaan yliopiston sisälle. Näen tämän monitoimitalona, kuten kauppakeskuksena, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) johtaja Juha Uotila.

– Kampusareena on uniikki uusi konsepti, josta ei vielä tiedetä, mitä kaikkea siitä tulee. Se on kuin iso demo, jossa tutkimme, miten korkeakoulu ja yritysten yhteistyö saataisiin aivan uudelle tasolle. Kampusareena on tässä strateginen työkalu asioiden eteenpäin viemiseen.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) käytössä on Kampusareenan 15 000 neliön tiloista noin puolet. Niistä löytyvät mm. kirjasto, opiskelija- ja henkilöstöravintola, opiskelijapalvelut sekä täydennyskoulutuskeskus. Rakennuksessa on myös avoimia työ-, opetus- ja neuvottelutiloja. Toinen puoli tiloista on yritysten ja toimistohotelliketju Regus Koran käytössä. Yhteensä Kampusareenassa on noin 70–80 yritystä eri toimialoilta. Kiinnostusta tiloja kohtaan on ollut runsaasti, ja melkein kaikki tilat ovat jo täynnä.

– Yritykset näkevät yliopistoyhteistyössä vahvaa potentiaalia. Kampusareenan myötä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön kynnystä on saatu madallettua, kun kontaktipinta on paremmin saavutettavissa, Uotila arvioi.

Ideoista innovaatioita

Kampusareenan yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää TTY:n tutkimusosaamista ja laitteistoja, kansainvälisiä verkostoja ja opiskelijaresursseja. Yliopisto järjestää myös paljon erilaisia verkostoitumistapahtumia, joissa on mahdollisuus tutustua eri alojen ihmisiin.

– TTY on tehnyt yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa perustamisestaan lähtien 1965. Kampusareenan myötä yhteistyötä haluttiin nyt tiivistää entisestään. Yrityksillä on halu tulla keskelle yliopistoyhteisöä, jossa on asiantuntemusta, osaajia ja tutkimuslaitteistoja. Myös tutkijat ja opiskelijat haluavat tehdä yritysten kanssa yhteistyötä, kertoo Marjut Kemiläinen, Kampusareenan verkostomanageri.

Rajapinnoilla syntyy helpommin uusia ideoita ja innovaatioita. Kuva Regus Kora.
Rajapinnoilla syntyy helpommin uusia ideoita ja innovaatioita. Kuva Regus Kora.

Kemiläinen ja yritysyhteyspäällikkö Marja Hyypiä työskentelevät TTY:n kumppanuudet-yksikön yrityspalvelutiimissä. Yrityspalvelut auttaa tarvittaessa yrityksiä asiantuntijakontaktien ja soveltuvien yhteistyömuotojen löytämisessä.

Yritysyhteistyön käytännön muotoja ovat esimerkiksi tilaustutkimus, tutkimus- ja opetusyhteistyö, täydennyskoulutus sekä Kampusklubi, joka toimii yliopiston ja yritysten yhteiskehittämisen alustana. Yritykset voivat Kampusklubilla luoda yhteistyöverkostoja yliopiston asiantuntijoihin ja opiskelijoihin sekä toisiin yrityksiin. Tavoitteena on jalostaa uusia ideoita, joista voisi syntyä pitkällä tähtäimellä uusia innovaatioita. Yritykset ja yliopisto voivat esimerkiksi käynnistää yhteisiä pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehityshankkeita.

– Tutkimusyhteistyössä puhutaan isommista hankekokonaisuuksista, joissa tavoitteet tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen. Yritys ja yliopisto osallistuvat hankkeeseen omilla tavoitteillaan ja panoksellaan. Tilaustutkimus on suoraan yrityksen tarpeisiin räätälöityä ja kokonaan yrityksen kustantamaa tutkimusta, sanoo TTY:n yritysyhteyspäällikkö Marja Hyypiä.

Yritykset ovat olleet myös erittäin kiinnostuneita opiskelijayhteistyöstä, sillä se tarjoaa hyvän mahdollisuuden löytää ja testata uusia potentiaalisia työntekijöitä. Toisaalta tämä antaa myös opiskelijoille tilaisuuden kehittää taitojaan ja osoittaa kykyjään tulevalle työnantajalle.

– Parhaat diplomi-insinöörit rekrytoidaan yrityksiin hyvin varhaisessa vaiheessa jo opiskeluaikana. Mikä olisi potentiaaliselle työnantajalle ja -tekijälle parempi tapa tutustua kuin yrityksen toimeksi antamat diplomi, kandi-, projekti- ja harjoitustyöt.  Kemiläinen pohtii.

– Yritykset voivat osallistua opetukseen monin tavoin, jolloin opiskelijat pysyvät ajan tasalla työelämän vaatimuksista. Opiskelijat taas tuovat yrityksiin alansa uusinta tietoa, osaamista ja tuoreita ideoita.

Kansainvälisiä verkostoja

Kampusareenalla toimii Regus Kora Tampere, joka auttaa yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Se kuuluu kansainväliseen Regus PLC -konserniin, jolla on toimistohotellitiloja 120 maassa ja 900 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Koran Tampereen jäsenyritykset voivat vapaasti käyttää Koran toimistotiloja ulkomailla. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää Koran kansainvälistä asiantuntijaverkostoa, johon kuuluu eri alojen yrityksiä, sijoittajia ja asiantuntijoita.

– Regus Business -korttimme avulla yrityksen on helppo lähteä kasvattamaan toimintaansa ulkomaille 3000 eri business centeriimme ympäri maailman. Tämä on tärkeä syy siihen, miksi meidät on valittu kumppaniksi Kampusareenaan, kertoo Kora Tampereen innovaatiomanageri Timo Lahti.

Regus Kora Tampereen Timo Lahti ja Laura Puurunen auttavat yrityksiä kansainvälistymisessä ja kasvussa.
Regus Kora Tampereen Timo Lahti ja Laura Puurunen auttavat yrityksiä kansainvälistymisessä ja kasvussa.

Kansainvälistymispalvelujen lisäksi Kora tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoiseen työskentelyyn tarvittavia toimitiloja ja kasvuun tarvittavia tukipalveluja, kuten koulutus- ja verkostoitumistapahtumia ja mahdollisuuksia tavata potentiaalisia paikallisia yhteistyökumppaneita.

– Verkostoitumistilaisuuksissa törmäytetään tutkijoita, opiskelijoita ja yrittäjiä ja businessenekeleitä toisiinsa. Kun ihmiset saadaan ulos kopeistaan ja keskustelemaan, voivat kaksi firmaa löytää yhteisen projektin. Jos yrittäjät haluavat tutustua toisiinsa, täällä ja koko alueella on siihen loistavat mahdollisuudet. Kannattaa muistaa, että jos antaa tietoa itsestään, yleensä myös saa tietoa. Jos olet aktiivinen, näytät innostuneelta ja olet kiinnostunut, voi alkaa tapahtua.

teksti: Heidi Häyrynen

Kommentit