Koko työyhteisö mukaan ohjaamaan

Työpaikoilla opiskellaan ja tehdään näyttöjä yhä enemmän ja joustavammin. Tampereen seudun ammattiopisto syventää ja lisää yrityskontakteja.

Ammattiin opiskellaan jatkossa enemmän työpaikoilla ja vähemmän ammattioppilaitoksen seinien sisäpuolella. Myös opettajat ovat aiempaa enemmän ohjaamassa opiskelijoita työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen muutos koskettaa Pirkanmaallakin tuhansia yrityksiä. Koulutuspäällikkö (työssäoppiminen) Helena Kallio-Lahtinen Tampereen seudun ammattiopistosta (Tredu) näkee muutoksen positiivisena mahdollisuutena. Mukaan toivotaan lisää yrityksiä.

– Otamme uusia yhteistyökumppaneita erittäin mielellämme ihan kaikille aloille. Lisäksi laajennamme ja syvennämme aikaisempia kontakteja.
Koko tutkintorakenne muuttuu aiempaa väljemmäksi ja tutkinnot laaja-alaisemmiksi. Opiskelija voi valita opintoja myös muilta aloilta ja kouluttautua moniosaajaksi. Oppimisympäristön käsite laajenee, kun myös opettajat ovat yhä enemmän työpaikoilla. Ammatillista osaamista arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä, mutta vastuu arvioinnista on edelleen oppilaitoksella.

Jokaiselle tehdään suunnitelma

Uudessa järjestelmässä työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Lisäksi työpaikan edustaja pääsee osallistumaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun. Uusi koulutussopimus tehdään kerrallaan yhdelle tutkinnon osalle, mutta työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ei ole osaamispisteinä tai aikana määriteltyä vähimmäis- tai enimmäismäärää. Paljon tukea tarvitseva voi olla enemmän oppilaitosympäristössä, kun taas itseohjautuvampi opiskelija voi olla enemmän työpaikalla.

Opiskelija voi hankkia osaamista omalla työpaikallaan ja se huomioidaan opinnoissa. Myös kesän voi käyttää opiskeluun, mikä nopeuttaa monen opintoja.

Työpaikalla annetaan ammattilaisen malli

Työpaikan rooliin kuuluu ohjaaminen ammatilliseen osaamiseen, mutta pedagoginen vastuu on jatkossakin opettajilla. Kallio-Lahtisen mukaan on tärkeää, että annetaan fiksun ammattilaisen malli, kun nuoret tulevat ammattiopintojen myötä ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Hän kannustaa koko työyhteisöä ohjaavaan otteeseen.

– Monesti nuori alkaa verrata itseään ammattilaisiin. Hän kasvaa nopeasti ja palaa koululle aikuistuneempana, Kallio-Lahtinen kuvailee. Työpaikkaohjaajille on tarjolla Tredussa erilaisia kouluttautumispalveluja, esimerkiksi valmennustilaisuuksia ja webinaareja. Lisäksi kaikille avointa materiaalia on ohjaan.fi -sivustolla.

– Olemme jakaneet työpaikkaohjaajakoulutuksen osiin. Yrittäjä tai muu ohjaaja voi itse miettiä, minkä tyyppistä ohjausapua hän tarvitsisi.
Tredu on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut myös yrityskoordinaattori-palvelua. Koordinaattoreilta voi yrittäjä rohkeasti pyytää apua ja koordinaattorit tulevat tarvittaessa yritykseen paikan päälle suunnittelemaan yhteistyötä.

Kallio-Lahtinen huomauttaa, ettei ammatillisen koulutuksen uudistusta tehty säästöjen takia, vaikka säästöt ovat olleet julkisuudessa paljon esillä.

– Uudistuksella halutaan sekä nopeampaa reagointia työelämän tarpeisiin että osaavaa työvoimaa.

Joustavuudella haetaan työelämälähtöisyyttä. Valmistuvien työllistyminen ja jatko-opinnot vaikuttavat myös oppilaitoksen saamaan rahoitukseen.

Uusi ammatillinen koulutus

– Aiemmin ammatillisia tutkintoja oli 351, jatkossa 164. Työelämän uusiin tarpeisiin vastataan ensisijaisesti tutkintojen sisältöjä muuttamalla.

– Työpaikoilla tapahtuva oppiminen järjestetään perustuen koulutus- tai oppisopimukseen.

– Koulutussopimuksessa ei ole osaamispisteinä eikä aikana määriteltyä vähimmäis- eikä enimmäismäärää. Opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

– Oppisopimuskoulutus perustuu jatkossakin työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla.

– Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään ensisijaisesti aidoissa työelämän tilanteissa.

Lähde: minedu.fi/amisreformi
Teksti: Katimari Partanen

Tampereen seudun ammattiopistossa tarjoilijaksi opiskeleva Esra Keränen suoritti työssäoppimisjaksonsa Gastropub Tuulensuussa.

Ensiaskeleet asiantuntemukseen

Ammatillinen koulutus uudistui kokonaisuudessaan 1.1.2018 alkaen, minkä myötä entisen työssäoppimisen sijaan opiskelun aikana koulutus työpaikalla järjestetään jatkossa määräaikaiseen työsopimukseen perustuvana oppisopimuksena tai ilman työsopimussuhdetta toteutettavana koulutussopimuksena. Koulutussopimusta ja oppisopimusta on mahdollista yhdistellä joustavasti. Lisäksi opiskelijoiden ohjausta työpaikalla vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.

Käytännön kokemus on tärkeä osa esimerkiksi ravintola- ja catering-alan opiskelua. Tampereen seudun ammattiopistossa tarjoilijaksi opiskeleva Esra Keränen suoritti vuoden 2017 lopulla työssäoppimisjaksoaan Gastropub Tuulensuussa. Tuulensuu on erikoistunut eurooppalaiseen juoma- ja ruokakulttuuriin. Olutvalikoimaan kuuluu yli 200 tuotetta ja viinejä on yli 50.

– Ollaan me jonkin verran harjoiteltu esimerkiksi drinkkien tekemistä, mutta vasta täällä olen oppinut kunnolla eri juomalajeista, Keränen sanoo.

Toista vuotta opiskeleva Keränen uskoo, että Tuulensuussa hankittu työkokemus auttaa eteenpäin uralla.

– Tämä on varmasti hyödyllistä kokemusta tunnetusta ravintolasta, Keränen sanoo.

Tuulensuun ravintolapäällikkö Hanne Halonen kertoo, että Tuulensuussa on 4–6 työssäoppijaa vuodessa, yleensä kahden kuukauden jaksoissa. Halosen mukaan työssäoppija pärjää Tuulensuussa, jos on kiinnostunut myytävistä tuotteista ja tulee ihmisten kanssa toimeen.

– Ei tarvitse tullessaan tietää paljon, mutta täytyy olla kiinnostunut oppimaan, Halonen sanoo.

Halonen kertoo, että työssäoppimisen kautta ravintolaan on löytynyt useita työntekijöitä. Halonen näkee työssäoppimisen myös keinona innostaa nuoria alalle.

– Voi olla, että syttyy kipinä esimerkiksi olutlajeihin. Se on pitkä prosessi, mutta meillä pääsee alkuun asiantuntemuksen kehittämisessä, Halonen sanoo.

Teksti: Tuomas Koukkunen

Kommentit