Yritystoiminta vaatii jatkuvaa kouluttautumista

Pysyäkseen kehityksessä mukana ja mahdollistaakseen uusia innovaatioita yrittäjän tulee jatkuvasti panostaa omaan sekä henkilökunnan osaamiseen ja koulutukseen.

Yrityksen johdon ja henkilöstön kehittämiseen on markkinoilla tarjolla tuhansittain erilaisia koulutusorganisaatioita ja kehittämiskonsultteja. Osaaminen ja ammattitaito ovat yrityksen keskeisimpiä strategisia menestystekijöitä.

Varsinkin palveluyrityksen ammattilaisten osaaminen on juuri se tuote, jota yritys myy. Tuotteen on tuotava asiakkaille merkittävää lisäarvoa, jotta se käy kilpailijoiden tuotteita paremmin kaupaksi.

Työntekijä on vastuussa omasta osaamisestaan

Työnantaja maksaa työntekijän osaamiseen suhteutettua korvausta. Kovan luokan ammattilaiset tienaavat yleensä muita paremmin. Ammattitaito ja erityisosaaminen ovat työntekijän omaa henkilökohtaista osaamispääomaa, joka vaatii myös ylläpitoa.

Työntekijä on osaltaan vastuussa oman henkisen pääomansa säilymisestä ja kehittämisestä. Kouluttautumalla omaehtoisesti ja seuraamalla jatkuvasti oman alansa kehitystä työntekijä varmistaa oman työmarkkinakelpoisuutensa ja erityisammattitaitonsa säilymisen.

Työnantajan tarjoama ja maksama koulutus liittyy yrityksen palveluiden kehittämiseen tai tuotannon vaatimiin uudistuksiin, uusiin tuotantovälineisiin, uusiin materiaaleihin yms. Työnantaja kouluttaa henkilöstöään, jotta yritys ja sen palvelut pysyvät markkinoilla kilpailukykyisinä.

Järjestöjen tarjoamat koulutukset

Yritys kuuluu yleensä useaan eri järjestöön kuten Suomen Yrittäjiin, Kauppakamariin ja yrityksen omaa toimialaa kehittävään toimialaliittoon, joita voivat olla esimerkiksi Matkailu- ja ravintolapalvelut ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto tai Suomen asianajajaliitto. Jokainen alakohtainen liitto ja yleisliitto järjestävät yleensä jäsenilleen koulutustapahtumia tai ovat mukana suunnittelemassa koulutusohjelmia oppilaitosten kanssa.

Pirkanmaan Yrittäjät toteuttaa suurimman osan koulutuksista aina yhteistyössä jonkun koulutusorganisaation kanssa, kertoo Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.

– Keväällä on käynnistymässä esimerkiksi Kasvuyrittäjän koulutusohjelma, joka järjestetään yhteistyössä TAKK:n ja Yrityskummien kanssa.
Kasvuyrittäjän koulutusohjelma on suunnattu pirkanmaalaisille kasvuhakuisille yrityksille. Kasvuyrittäjän koulutusohjelmassa suoritetaan yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuksella. Tutkintotavoitteiset johtamiskoulutukset, esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinto, ovat jatkuvasti erittäin suosittuja yritysten ja yrittäjien keskuudessa.

Yrittäjäjärjestömme järjestämä oma koulutus on lähinnä tietoiskutyyppistä, lyhyitä aamiaistuokioita tai maksimissaan yhden päivän seminaareja, Pasi Mäkinen jatkaa.

– Infotilaisuuksien sisältö liittyy yleensä verotukseen, työsuhdeasetuksiin tai kirjanpitoon liittyviin muutoksiin. Näiden asioiden tietotarpeet ovat säilyneet yrittäjillä samana vuodesta toiseen.

Tampereen Kauppakamari tarjoaa koulutusta taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kansainvälistymisen, esimies- ja myyntityön aloilta. Kauppakamari järjestää vuosittain nelisenkymmentä koulutustilaisuutta, johon osallistuu 900 jäsenyritysten avainhenkilöä. Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusohjelman tarkoituksena on aktivoida ja kehittää hallitustyöskentelyä. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä paremmin. HHJ-kurssin käyneiden on mahdollisuus myös suorittaa HHJ-tutkinto.

Toimialakohtaista koulutusta

Oppisopimuskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa on tarjolla yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle eri alojen substanssiosaamiseen liittyvää erityskoulutusta sekä koulutusta liiketoiminnan kehittämiseen. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonta löytyy sivustolta www.takk.fi. Moniin tutkintoihin voi hakeutua joustavasti pitkin vuotta ja opintojen aikaisesta taloudellisesta tuesta voi kysyä opintoneuvojilta.

Yrityskoulutusten osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan kyseisen koulutusalan koulutuspäällikköön tai -suunnittelijaan tai TAKK Yrityspalveluihin, kertoo koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo TAKK:sta.

– Yritysten kannattaa olla rohkeasti yhteydessä suoraan oppilaitokseen jo varhaisessa vaiheessa, vaikka palvelutarve ei olisi vielä täysin selvillä. Me autamme mielellämme tarpeen täsmentämisessä ja koulutuksen rahoitukseen sekä erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Pohjansaari-Kirmon mukaan tänä vuonna kysyntää on erityisesti räätälöidyistä, yksilöidyistä koulutuskokonaisuuksista, jotka yritys maksaa itse.

– Näissä ovat korostuneet johtamisen kehittäminen, LEAN-ajattelu, tuote- ja palvelukehitys sekä palvelumuotoilu. Tilauskoulutuksen ohella erityisesti oppisopimuskoulutus on ollut kysyttyä. Oppisopimusta hyödynnetään sekä olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa että rekrytointitilanteissa.

Myös yrittäjän on mahdollista kouluttautua yrittäjän oppisopimuksella. Lisäksi yrityksen muutos- ja rekrytointitilanteisiin on mahdollista hakea osittaista julkista rahoitusta, esimerkiksi Ely-keskusten Rekry- ja TäsmäKoulutukset.

Yhteiskunnan tukea koulutukseen

Pirkanmaan TE-toimistolla on tarjolla yritystoiminnan alkutaipaleella oleville yrittäjille Startup-paja. Se on suunnattu 6–24 kuukautta toimineille yrittäjille, jotka haluavat varmistaa yritystoimintansa jatkuvuutta sekä kehittää omaa yrittäjäosaamistaan kohti yrityksensä kasvattamista. Tavoitteena on tukea yrittäjää liiketoiminnan eri osa-alueilla ja mahdollistaa verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa yritysvalmennuksen kautta. Koulutus on osallistujille maksuton ja sen tuottaa TAKK, jonka nettisivuilla löytyy myös hakulomake.

Yritysten kehittämispalvelujen koulutustarjonnassa on alkamassa pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille tarkoitetut koulutusohjelmat: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Edellä mainittujen koulutusten hinnasta valtio maksaa 70 prosenttia ja yrityksen maksuosuus on 30 prosenttia, kertoo yrityspalveluiden palveluesimies Marja Poussa Pirkanmaan TE-toimistosta.

– Vuoden 2018 koulutukset ovat juuri nyt hankinnassa, joten koulutusten tuottajia ei ole vielä tiedossa, mutta kilpailutuksen kautta kouluttajiksi valikoituvat parhaat mahdolliset palveluntuottajat.

Alkavien koulutuksien sisältöihin voi tutustua netissä www.yritystenkehittamispalvelut.fi.

Koulutustarpeet osaksi strategista suunnittelua

Usein työnantajilla ei ole selkeää suunnitelmaa henkilöstön kouluttamisen toteutukselle. Koulutustarpeisiin reagoidaan vasta kun tietokoneohjelmistoja päivitetään, hankitaan uusia tuotantovälineitä tai jokin lakimuutos aiheuttaa toimenpiteitä. Koulutussuunnitelman tulisi olla osa yrityksen henkilöstöstrategiaa ja koulutustarpeisiin sekä -kustannuksiin tulisi varautua hyvissä ajoin ennakolta.

Koulutussuunnitelmaan tulisi kirjata yrityksen ja työntekijöiden tarpeita sekä asiakkaiden vaatimuksia, ja arvioida niiden perusteella mitä koulutusta tarvitaan, kuka sen järjestää ja milloin koulutuksia pidetään. Järjestelmällinen koulutus voi olla parhaimmillaan osa tuotekehitysprosessia, jolla kyetään ennakoimaan ja tuottamaan uusia palveluja asiakaskunnalle paljon muita ennen.

Teksti: Mikko Reinikka
Kuva: Pexels

Kommentit