Vuokratyö ja toimeksiantosuhteet tuovat joustoa rekrytointiin

Työvoiman tarve voi yrityksessä vaihdella kausittain paljonkin. Vuokratyö ja toimeksiantosuhteet tuovat joustavuutta rekrytointiin. Myös TE-toimiston palveluita kannattaa hyödyntää rekrytoinnissa.

Työvoiman tarve ei välttämättä aina ole tasainen tai ennakoitavissa pitkälle eteenpäin. Moni työnantaja hyödyntääkin vuokratyötä ja toimeksiantosuhteita kausivaihteluiden tasaamisessa.

– Vuokratyön hyödyntäminen on nykyään hyvin yleistä, ja tulee yleistymään edelleen. Suurin osa vuokratyöstä teetetään rakennusalalla sekä palvelualoilla. Myös konepajoissa teollisuuden aloilla on paljon vuokratyövoimaa, kertoo rekrytointipalveluiden asiantuntija Kimmo Kari Pirkanmaan TE-toimistosta.

Vuokratyö on menneinä vuosina saattanut olla huonossa huudossa, mutta sen maine paranee koko ajan. Markkinoilla on paljon hyviä ja luotettavia henkilöstöpalveluyrityksiä, eli vuokratyövoimaa välittäviä firmoja. Myös työntekijöiden oltavat ovat vuokratyöfirmoissa hyvät.

– Monet työntekijät ovat vakituisessa työsuhteessa vuokrafirmaan, ja työskentelevät yrityksen kautta työnantajalle.

Toimeksiantosuhteita etenkin asiantuntijatyössä

Vuokratyövoiman käyttö voi keventää yrityksen hallinnollista työtä. Kun palkanlasku ja muu henkilöstöhallinto on ulkoistettu, yritykselle jää enemmän aikaa muuhun toimintaan.

Vuokratyön ansiosta yritys voi myös saada osaavaa työvoimaa helpommin ja nopeammin. Etenkin äkillisesti eteen tulevissa projektiluontoisissa tehtävissä vuokratyö voi osoittautua hyödylliseksi.

Työsuhteeseen sisältyy työnantajan kannalta aina riskejä. Näitä riskejä työnantaja voi ulkoistaa teettämällä työn vuokratyönä tai alihankintana.

– Tietysti kun vuokratyöfirma ottaa riskin yrittäjän puolesta, yrittäjä maksaa siitä tietyn osan vuokratyön hinnassa, Kimmo Kari sanoo.
Vuokratyön lisäksi myös toimeksiantosuhteet ovat yleistyneet. Työnantaja ei siis tee työntekijän kanssa sopimusta työsuhteesta, vaan teettää työn toimeksiantona. Osaajalla itsellään on Y-tunnus, tai hän toimii niin kutsuttuna kevytyrittäjänä vaikkapa laskutuspalvelun kautta.

– Asiantuntijatyössä näitä toimeksiantosuhteita on enemmän, mutta myös esimerkiksi rakennusalalla.

Vuokratyö voi toimia myös rekrytointikanavana

Vuokratyö voi olla työnantajalle myös rekrytointikanava, jonka kautta voi löytää osaajan omille palkkalistoille.

– Jos yrityksellä on vaikeuksia löytää työntekijöitä, vuokratyöfirma auttaa varmasti tässäkin. Lisäksi rekrytointia Euroopasta voidaan tehdä eurooppalaisen työnvälitysverkosto Euresin avulla – tosin eurooppalaisiltakin työmarkkinoilta alkaa olla jo vaikeaa löytää esimerkiksi hitsareita, Kari kertoo.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä pulaa muun muassa rakennusalan, teollisuuden, myynnin sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä.

– Myös ohjelmoijia sekä nykyaikaisten ohjelmointikielten osaajia etsitään täältä hyvinkin hanakasti.

Pirkanmaalla järjestetään erilaisia rekrytointitapahtumia, jotka auttavat oikean henkilön rekrytoimisessa. Tulevia tapahtumia kannattaa seurata TE-toimiston sivuilta.

Palkkatukiprosentti riippuu työnhakijan tilanteesta

TE-toimiston palveluita kannattaa muutenkin hyödyntää rekrytoinnissa. Esimerkiksi palkkatuen avulla työnantaja voi saada tukea palkkauskustannuksiin.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Palkkatukeen oikeutettu työnhakija voi olla esimerkiksi pidempään työttömänä ollut tai osatyökykyinen henkilö. TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

– Yleensä palkkatukipäätöksiä tehdään puoleksi vuodeksi, mutta myös lyhyempiin tai pidempiin työsuhteisiin. Palkkatukiprosentti riippuu työnhakijan tilanteesta. Palkkatuki voi olla enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Tänä vuonna maksimimäärä palkkatuelle on 1 400 euroa kuukaudessa.

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja tiettyjen kriteerien täyttyessä.

– Viime aikoina palkkatuen tunnettavuus ja erityisesti yrityksiin tehtyjen palkkatukipäätösten määrä on noussut. Työntekijät ovat myös jatkaneet töissä tukikauden päätyttyä. Voi sanoa, että palkkatuki on yrityksissä aktiivisesti käytetty instrumentti, joka on tuottanut hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.

Rekrytointikokeilu ei ole ollut suuri suksee

Kimmo Karin mukaan palkkatuki on yrittäjien käyttämä palvelu siksikin, että palkkatukea voi hakea sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta. Vuoden 2017 alussa käyttöön otettu rekrytointikokeilu sen sijaan ei ole saavuttanut suurta suosiota.

– Rekrytointikokeilua ei ole Pirkanmaalla juurikaan hyödynnetty, varmaan osittain siksi, ettei sitä oikein tunneta.

Rekrytointikokeilu voi olla enintään kuukauden mittainen vapaaehtoinen jakso. Kokeilun aikana työnantaja voi arvioida työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään ja työyhteisöön, ja työnhakija puolestaan voi osoittaa osaamisensa työnantajalle.

Työnhakija ei saa kokeilun ajalta palkkaa, vaan työttömyysetuutta. Tavoitteena on työsuhteen syntyminen kokeilun jälkeen. Jos työsuhde solmitaan, kokeiluaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta. Rekrytointikokeilu on määräaikainen palvelu, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun.

Osaaminen ajan tasalle RekryKoulutuksen avulla

Jos rekrytoitavan henkilön osaamista on tarve kehittää, työnantaja voi hyödyntää RekryKoulutuksia. Kyseessä on yhteishankintakoulutus, jossa Pirkanmaan ELY-keskus maksaa osan koulutuksesta ja työnantaja osan. Esimerkiksi yksilöllisen, alle kuuden henkilön RekryKoulutuksen arvonlisäveroton hinta työnantajalle on 13,95 euroa koulutuspäivää kohti. Koulutus voi kestää enintään 120 päivää. 30 prosenttia koulutuksesta on ammatillista koulutusta ja loput työssäoppimista.

– Jos työnantajalla on katsottuna sopiva henkilö, jonka osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan järjestää RekryKoulutus. Sopivaa henkilöä voidaan hakea myös koulutusilmoituksella. Koulutuksen teoriaopinnot voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin, ja yritys tarjoaa työssäoppimispaikan. Tarkoitus on, että koulutuksen jälkeen henkilö rekrytoidaan yritykseen.

Karin mukaan RekryKoulutukset ovat olleet suosittuja, ja niitä on järjestetty paljon.

– RekryKoulutus sopii mille vain toimialalle. Koulutettu henkilö voi olla vaikkapa koodari tai bitumieristäjä, joka ei ole työllistynyt, ja jonka osaaminen kaipaa kehittämistä. Myös isompiin rekrytointitarpeisiin on hankittavissa koulutuksia, joihin yritykset voivat lähteä yhteistyössä mukaan.

Puuttuva lupakortti TE-toimiston työvoimakoulutuksena

Myös TE-toimiston lupakorttikoulutukset kannattaa muistaa. Jos henkilön rekrytointi on kiinni puuttuvasta työturvallisuuskortista, lupakorttikoulutuksen voi saada työvoimakoulutuksena TE-toimiston kautta.

– Lupakorttikoulutukset on tarkoitettu työllistymässä oleville työnhakijoille. Henkilö voi tarvittaessa ennen työsuhteen alkamista olla yhteydessä meihin koulutusmahdollisuuksiensa selvittämiseksi.

Ennen työsuhteen alkua TE-toimisto tarvitsee työnantajalta todistuksen siitä, että lupa- ja korttikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä työpaikan saamiseksi. Työnantajalle lupakorttikoulutus ei kuitenkaan maksa mitään, vaan osa kortin kustannuksista jää koulutettavan maksettavaksi.

Tampereen kaupungilta taloudellista tukea rekrytointiin

Yritykset voivat saada Tampereen kaupungilta taloudellista tukea työntekijän rekrytointiin. Kaupunki voi harkintansa mukaan myöntää Tampereen kaupunkiseudulla toimivalle yritykselle rekrytointilisää. Rekrytointilisää voi saada, jos yritys palkkaa tamperelaisen työttömän työnhakijan, joka on Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas. Lisä on tarkoitettu rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei siis palkkakustannuksiin.

Rekrytointilisällä halutaan edistää muun muassa pidempään työttömänä olleiden, nuorten ja vastavalmistuneiden sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä. Rekrytointilisää maksetaan 600 euroa kuukaudessa enintään puolen vuoden ajan, mutta oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajalle.

Rekrytointilisän lisäksi yrityksellä on mahdollisuus hakea Tampereen kaupungilta myös kertasuorituksena maksettavaa 1 800 euron rekrytointipalkkiota. Palkkiota voi hakea, jos henkilön työsuhde yrityksessä jatkuu vähintään vuoden ja vähintään 85 prosentin työajalla. Työsuhteen voimassaoloaika voidaan laskea rekrytointilisän alusta alkaen.

Teksti: Saara Pakaslahti
Kuva: Kurhan | Dreamstime.com

Kommentit