Puhtaampi bisnes on kilpailuvaltti


Anna Lemström työskentelee ympäristövastuun asiantuntijana yritysvastuuverkosto FIBS ry:ssä. Ympäristövastuullisuudesta on aidosti hyötyä yritykselle. Viimeistään markkinoiden paine pakottaa myös pienet ja keskisuuret yritykset muuttamaan toimintatapojaan vihreämmiksi.

Jos yritys haluaa kilpailuetua ja hyvää mainetta, kannattaa olla mukana puhtaamman bisneksen etujoukoissa.

– Ilman muuta kannattaa hyödyntää kaikki tavat, joilla yritys voi toimia vastuullisemmin ja tehokkaammin.

Vaikka tästä ei olisikaan yritykselle hyötyä heti, niin lähitulevaisuudessa varmasti on. Vastuullisella toiminnalla yritys turvaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiään. Kannattaa siis katsoa asioita pidemmälle, toteaa yritysvastuuverkosto FIBS ry:n ympäristövastuun asiantuntija Anna Lemström.

Ympäristövastuullisesti tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Vastuullisuutta vaativat niin yritysten omistajat, sijoittajat kuin asiakkaatkin.

– Ihan selkeästi vastuulliset valinnat ovat kasvava trendi kuluttajienkin keskuudessa.

Jos tarjolla on kaksi samantasoista ja samanhintaista tuotetta, kuluttaja valitsee niistä vastuullisemman. Yhä useammin vastuullisesta valinnasta ollaan myös valmiita maksamaan enemmän. Sama suuntaus on myös B2B-palveluissa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi alihankkijoilta vaaditaan enemmän vastuullisuutta.

Lemströmin mukaan kohta ollaankin siinä pisteessä, että yritysten alkaa olla pakko toimia vastuullisemmin.

– Ja asioitahan kannattaa tehdä ennen kuin on pakko.

Suuryritykset näyttävät suuntaa

Edelleen on paljon PK-yrityksiä, jotka toimivat vanhaan malliin: ympäristöasioiden hallinta ei tunnu relevantilta, eikä sitä nähdä mahdollisena kilpailuvalttina.

Asiaan kannattaa kuitenkin herätä nyt, sillä suuryritykset ovat jo alkaneet tarkistamaan hankintaketjujaan ja vaativat vastuullisuutta toimittajiltaan. Lemströmin mukaan tämä tulee taatusti näkymään myös pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa.

– Kannustankin vahvasti yrityksiä tutustumaan ympäristövastuun periaatteisiin, koska asiat tulevat muuttumaan pian. Isot yritykset heräävät siihen, että heidän hankintaketjussaan on yrityksiä, jotka eivät toimi vastuullisesti. Kun isot yritykset alkavat vaatimaan vastuullisuutta, se on alihankkijalle aivan varmasti kilpailuvaltti siinä vaiheessa.

Suuryrityksissä ympäristövastuullisuus on vahva valtti jo nyt.

– Me täällä FIBSissä näemme päivittäin miten vastuullisuuden rooli kasvaa niin suuryrityksissä kuin PK-yrityksissäkin. Isot yritykset näkevät jo vastuullisuuden niin tärkeänä kilpailuetuna, etteivät ne välttämättä halua jakaa siihen liittyviä toimintatapojaan kilpailijoille.

Vilpittömyys ja avoin viestintä ovat valttia

Myös pienelle tai keskisuurelle yritykselle ympäristövastuullisuus voi olla päävaltti, jonka ympärille koko toiminta rakentuu.

– Jos pystyy brändäämään yrityksensä siten, että on vastuullinen toimija, isotkin yritykset voivat siirtyä hyödyntämään kyseistä palvelua tai tuotetta. Tutkimuksin on osoitettu, että vastuullisuudesta on selkeää hyötyä.

Vastuullisuus on siis ehta kilpailuvaltti, ja pienikin yritys voi valinnoillaan vaikuttaa positiivisesti.

– Porilainen perheyritys Fiblon on hyvä esimerkki PK-yrityksestä, joka on nostanut vastuullisuuden korkealle tasolle. Kattaus-, pyyhintä- ja mukavuustuotteita valmistavan yrityksen koko toiminnan ajatus on, että he tekevät tilausperusteisesti tuotteita, joita asiakas tarvitsee. Tuotanto on optimoitu kulutuksen mukaan, ja vahva vastuullisuus toimii läpi hankintaketjujen, logistiikan, rakennusten ja energiatehokkuuden.

Liiketoiminnan viherryttämisessä vilpittömyys ja avoin viestintä ovat valttia. Katteettomalla viherpesulla ei vakuuteta asiakasta eikä koukuteta potentiaalista ostajaa.

– Jos esimerkiksi hankintaketjujen läpikäynnissä tulee ongelmia, tästä on hyvä puhua avoimesti. Tärkeintä on olla rehellinen. Rohkaisemme myös viestimään hyvistä teoista realistisella tasolla. Se, että asioita tuodaan esiin, kannustaa muitakin hyviin tekoihin, ja tuo tietenkin hyvää mainetta yritykselle.

Vastuullisempaa toimintaa helpoilla teoilla

Anna Lemström kannustaa kaikkia PK-yrityksiä ympäristövastuullisuuteen.

– Kannattaa ottaa selvää, mitkä ovat omassa toiminnassa ne kohdat, joissa voi säästää rahaa ja toimia vastuullisemmin. PK-yrityksissä voi oikeasti löytyä helppoja tekoja sekä kustannustehokkaita toimia, millä voi parantaa omaa brändiä ja saada poistettua riskejä eri kohdista. Näin kehitetään toiminnasta vastuullisempaa laajemminkin kuin ympäristön osalta.

Tukea ja valmennusta yritystoiminnan viherryttämiseen löytyy toki. Anna Lemström suosittelee tutustumaan esimerkiksi Ekokompassiin, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehittämä palvelu.

– Ekokompassi on helppokäyttöinen ympäristöjärjestelmä ja ympäristöjohtamisen työkalu. Jo useat PK-yritykset ovat ottaneet Ekokompassin käyttöön. Olemme kannustaneet myös isoja yrityksiä siihen, että he kehottaisivat alihankkijoitaan hyödyntämään Ekokompassia.

Apua vastuullisuusnäkökulmien pohdintaan laajemminkin saa myös yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS ry:stä. FIBSissä on mukana yli 300 jäsentä, joista suunnilleen viidennes on PK-yrityksiä.

/// INFOLAATIKKO ///
Viisi näkökulmaa ympäristövastuullisempaan yritystoimintaan

Energiatehokkuus. Mistä yrityksen käyttämä energia tulee, millaista se on ja miten sitä käytetään? Löytyykö kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, jotka ovat myös uusiutuvaa energiaa? Yritykset voivat hankkia myös energiasertifikaatteja, joilla voi osoittaa yrityksen sitoutumisen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja tukea uusiutuvan energian tuotantoa.
Jätteet. Jätteiden lajittelulla ja määrän minimoinnilla voi pienemmässä yrityksessä olla isot ympäristövaikutukset. Jätteiden käsittelyä tehostamalla yritys voi myös säästää jätekuluissa.
Hankinnat. Mistä ja miten yritys hankkii raaka-aineet ja palvelut? Kuinka paljon raaka-aineita tai palveluja hankitaan? Ovatko raaka-aineet sertifioituja? Toimiiko toimittaja vastuullisesti?
Materiaalitehokkuus. Materiaalivalinnat, kemikaalit ja muut yrityksen käyttämät tarvikkeet kannattaa käydä läpi. Olisiko kestävämpi ja eettisempi materiaali samanhintainen tai vain vähän arvokkaampi kuin nykyinen?
Logistiikka. Yrityksen varastointia ja kuljetusta tehostamalla voi saavuttaa selkeitä kustannushyötyjä.

Vinkit antoi FIBS ry:n ympäristövastuun asiantuntija Anna Lemström.

/// KAINALOJUTTU ///
Yrityksille investointitukea sähköautojen julkisille latauspisteille

Vähäpäästöisten autojen suosio jatkaa kasvuaan, ja vaihtoehtoisen käyttövoiman auto on mahdollisuus myös yritykselle. Yritykset voivat vauhdittaa vähäpäästöisen autoilun yleistymistä myös muutoin kuin omilla ajoneuvovalinnoillaan. Yritysten on näet mahdollista saada investointitukea sähköautojen julkisille latauspisteille. Vuosina 2017–2019 työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yhteensä 4,8 miljoonaa euroa energiainvestointitukea sähköautojen julkisiin latauspisteisiin.

Investointituki on tarkoitettu yrityksille, jotka asentavat julkisia latauspisteitä julkiselle tai yksityiselle alueelle. Latauspisteiden on oltava kaikkien sähköautoilijoiden käytössä ilman syrjiviä ehtoja.

Yritys voi siis tarjota kiinteistössään julkista latauspalvelua ja periä maksua sen käytöstä. Sähköautoilun yleistyessä julkinen latauspiste voi olla yritykselle yksi vetovoimatekijä sekä osa asiakkaiden hyvää palvelua. Tuen piiriin voivat hakeutua kaikki tuen ehdot täyttävät yritykset toimialasta riippumatta.

Tukea myönnetään vain älykkäille latausjärjestelmille

Ministeriö myöntää tukea investointien toteuttamisjärjestyksessä. Puolet tukibudjetista on ensisijaistettu pikalatausjärjestelmille, joita toivotaan lisää erityisesti päätieverkolle. Pikalatausjärjestelmien osalta on mahdollista saada 35 prosentin tuki. Normaalien latauspisteiden osalta tukea voi saada 30 prosenttia.

Tukea myönnetään vain niin kutsutuille älykkäille latausjärjestelmille. Älykkäässä latausjärjestelmässä ajoneuvon, latauslaitteen ja latauspalvelun tuottajan välillä on tietoliikenneyhteys. Näin latausta voidaan ohjata ja mitata reaaliaikaisesti.
Tuen piiriin voi rekisteröityä ja tukea hakea osoitteessa www.lataustuki.fi. Vuoden 2017 loppuun mennessä lataustuen piiriin oli hakeutunut noin 90 yritystä.

Teksti: Saara Pakaslahti
Kuvat: Pexels

Kommentit