Tekniset tiedot
Kirjapaino:

Alma Manu, Tampere
www.almamanu.fi

Formaatti:

Leikattu tabloid
Paperi 48,5g

Jakelu

Pirkanmaa
Ykkösjakelut – taloudet Pirkanmaalla