Onko yrityksen vakuutusturva kunnossa?

Johtava lakimies Harri Isokoski FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta suosittelee kaikkia yrittäjiä ottamaan vähintään kerran vuodessa aikaa vakuutusturvan tarkastamiseen. Isokoski arvelee, että yrittäjien suurimmat ongelmat vakuuttamiseen liittyen johtuvat alituisesta kiireestä.

– Tärkeintä yritysvakuuttamisessa ja yrittäjien vakuutusturvassa on lähteä liikkeelle oman yrityksen riskien tunnistamisesta. Toivoisin, että yrittäjillä olisi energiaa ja aikaa lähteä miettimään näitä asioita.

FINE neuvoo kuluttajia ja yrittäjiä vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongelmatilanteissa sekä ratkaisee niihin liittyviä valitusasioita.

– Yrittäjät harvemmin soittavat meille neuvonta-asioissa. Autamme yrittäjiä pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun vahinko on jo sattunut, ja yrittäjälle tulee vakuutusyhtiön kanssa erimielisyyttä korvattavuuden, vakuutuksen voimassaolon tai vakuutusmaksujen suhteen. Toisinaan joudumme ottamaan kantaa myös siihen, miten vakuutus on myyty yritykselle, kertoo Isokoski.

Vakuutusmyyjällä tulee olla käsitys yrityksen toiminnasta ja riskeistä, jotta hän osaa auttaa yrittäjää tarvittavan vakuutusturvan muodostamisessa. Tärkeintä kuitenkin on, että yrittäjä itse tiedostaa yritystoimintansa riskit, ja varautuu niihin riittävästi.

Yrittäjän on oltava valppaana vakuutusmeklarin avusta huolimatta

Yritysvakuutustuotteiden sisältö on Harri Isokosken mukaan ollut melko vakiintunut jo vuosikymmenten ajan. Liiketoiminnan digitalisaation myötä uutena tuotteena markkinoille on kuitenkin tullut tietoturvavakuutuksia, eli niin sanottuja kybervakuutuksia. Niiden avulla voi turvata liiketoiminnan jatkuvuutta esimerkiksi silloin, jos tietomurto tai palvelunestohyökkäys keskeyttää yrityksen toiminnan. Toinen nouseva suuntaus vakuutusalalla on meklarien käyttö. Vakuutusmeklarit ovat toimineet Suomessa jo pidempään, mutta Isokosken mukaan on nähtävissä, että vakuutusmeklareja käytetään entistä enemmän apuna yrityksiä ja kiinteistöjä vakuutettaessa.

– Perusidea on, että vakuutusmeklari, joka tuntee vakuutusmarkkinat ja perehtyy yrityksen toimintaan, vertailee vakuutuksia asiakkaan puolesta ja esittää asiakkaalleen ratkaisuvaihtoehtoja. Vaikka vakuutusmeklari toimii asiantuntijana, FINEn näkökulmasta on huono idea heittäytyä kokonaan vakuutusmeklarin varaan, perehtymättä itse vakuuttamiseen ollenkaan.

Kilpailuttaminen on valveutuneiden vakuutusosaajien heiniä

Yritysvakuutusten kilpailuttamista Harri Isokoski suosittelee vasta siinä vaiheessa, kun yrittäjä tuntee yritystoimintansa sekä sen riskit hyvin ja on käynyt vakuutusasiansa läpi huolellisesti.

– Kilpailuttamiseen lähtiessä yrittäjän pitää olla jo hyvin valveutunut vakuutustensa suhteen. Akuutimpi kuntoon hoidettava asia monen kohdalla on, että yrittäjä olisi varautunut kaikkiin oleellisiin riskeihin ja ymmärtäisi nykyisten vakuutustensa sisällön.

Jos ja kun yritysvakuutusten kilpailutukseen lähtee, kilpailutus onnistuu antamalla tarkat tiedot yrityksen omaisuudesta ja toiminnasta samassa muodossa vaikkapa kolmelle eri vakuutusyhtiölle.

– Tarjousten pohjalta eroja alkaa jo tulla. Tarjouksista ei kuitenkaan näy niitä kohtalaisen merkittäviä eroja, joita vakuutusehdoissa saattaa olla eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tämän takia vakuutusten kattavuuden vertailu on todella hankalaa.

Omaisuus on vakuutettu, mutta miten on yrittäjän itsensä laita?

Puhtaasti hintaan perustuvaa vakuutusten hankintaa ja kilpailuttamista Harri Isokoski pitää salakavalalla tavalla vaarallisena lähtökohtana yritysvakuuttamisessa.

– Yrittäjän kannalta on tavattoman tärkeää huolehtia siitä, että vakuutusturva on riittävä yrityksen ja yrittäjän omaan kantokykyyn nähden. Yllätykset ovat joskus todella ikäviä, enkä toivoisi kenenkään joutuvan kohtaamaan niitä vain siitä syystä, että halusi hoitaa vakuuttamisen mahdollisimman halvalla, toteaa Isokoski.

Hän nostaa esiin myös riittävän, oikeisiin vuosiansioihin sidotun YEL-vakuuttamisen tärkeyden.

– Yleensä yrittäjä osaa kantaa huolta verstashallin tai vaikkapa pakettiauton vakuuttamisesta, mutta entäpä se tärkein? Jos yrittäjälle itselleen sattuu jotain, siihen loppuu sitten yrittäminen. Vaikuttaa siltä, että yrittäjän oma YEL on yksi suurimpia laiminlyönnin kohteita henkilövahingon tai sairauden sattuessa tai silloin, kun työkyky on uhattuna. Tästä olen ollut huolissani jo pitkään, vaikka lakisääteiseen eläketurvaan liittyvät asiat eivät FINEn toimialueeseen kuulukaan.

Yrityksen vakuutusturva tarkasti läpi kaikkien kohteiden osalta

Jos yrityksen vakuutusasiat askarruttavat, Harri Isokoski suosittelee kaivamaan esille viimeisimmät vakuutuskirjat.

– Sitten täytyy vain huolellisesti lähteä tarkastamaan koko yrityksen vakuutusturva, vakuutetut kohteet ja niille valitun vakuutusturvan taso: mitä omaisuutta ja toimintoja on vakuutettuna? Pitävätkö tiedot paikkansa, puuttuuko jokin rakennus tai kone kokonaan, ovatko jotkin tiedot vanhentuneet?

Mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä ja esimerkiksi varastoja, oikea vakuutustaso ja korvausmäärä pitää käydä huolellisesti läpi kaikkien kohteiden osalta. Jos yrityksellä on toiminnan kannalta kriittistä tuotantolaitteistoa, kannattaa sen rikkoutumisen varalta varmistaa, että esimerkiksi keskeytysvakuutus tai laiterikkovakuutus kattaa kyseisen koneen.

Yrityksen liikevaihto on oleellinen tieto vakuutusyhtiöllekin

Keskeytysvakuutuksen osalta kannattaa ehdottomasti tarkastaa myös vakuutusturvan taso ja yrityksen liikevaihto, sekä se, milloin liikevaihto on viimeksi ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

– Keskeytysvakuutukset korvaavat vakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkotapahtumien aiheuttamaa yrityksen tuloksen menetystä. Niiden korvausmäärä on tavallisesti sidoksissa vakuutusyhtiölle ilmoitettuun liikevaihtoon. Jos yrityksellä menee hyvin, keskeytysvakuutuksen perusteena olevat tiedot ovat voineet unohtua täysin riittämättömälle tasolle. On yrittäjän vastuulla huolehtia, että vakuutusyhtiöllä on kaikki oikeat tiedot, myös liikevaihdon osalta.

Hyvä nyrkkisääntö on, että vakuutukset kannattaa tarkastaa aina kun yritystoiminnassa tapahtuu mikä tahansa merkittävä muutos, mutta vähintään kerran vuodessa.

– Voin kuitenkin kuvitella ja aavistella etenkin pienyrittäjän arjen ja sen, että töitä tehdään aamuvarhaisesta iltamyöhään. Jos kyseessä on oikein pieni yritys, kirjanpitäjääkään ei välttämättä ole, joten kirjanpidon kanssa vielä häslätään keskiyöllä. Suotta ei sanota, että yrittäjän paras ystävä on hyvä kirjanpitäjä. Sen myötä yrittäjä voi keskittyä perusbisnekseen, ja ehkä löytää vähän aikaa – vähintään tuon kerran vuodessa – myös vakuutusturvan tarkastamiseen.

Muun muassa näihin kannattaa kiinnittää huomiota

•Vakuutuksen voimassaolopiiri: Esimerkiksi vastuuvakuutuksissa, oikeusturvavakuutuksissa sekä keskeytysvakuutuksissa voimassaolopiiri sidotaan yleensä yrityksen toimialaan. Vaarana voi olla, että esimerkiksi monialayrityksessä osa toiminnoista ei kuulu vakuutuksen piiriin ollenkaan, koska niitä ei ole ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

•Vastuuvakuutuksen rajaus: Vastuuvakuutuksissa tyypillinen ongelmanaihe on, että vastuuvakuutukset eivät korvaa virheitä, jotka aiheutuvat yrittäjätoiminnan keskeisestä osaamisesta eli yrittäjän ammattitaidosta, tai liittyvät siihen. Jos esimerkiksi rakennusalan yrittäjä korjaa asiakkaan taloa väärin, vastuuvakuutus ei sitä korvaa.

•Liiketoiminta ulkomailla ja vakuutusten voimassaolo: Yritysvakuutukset ovat voimassa pääsääntöisesti Suomessa ja mahdollisesti myös Pohjoismaissa. Jos halutaan, että vakuutukset kattavat myös muun ulkomaisen liiketoiminnan ja siihen liittyvät sopimukset, liiketoiminta on syytä ilmoittaa vakuutusyhtiölle selkeästi ja tarkastaa yhdessä, että vakuutukset ovat riittävän laajoja.

•Oikeusturvavakuutus: Jos yritystoimintaan liittyy paljon sopimista monimutkaisista asioista tai sopimusketjuja, joissa saattaa tulla riitoja, oikeusturvavakuutusta kannattaa harkita. Yrityksen oikeusturvavakuutuksen mahdolliset korvausmäärät eli ylimmät korvausrajat ovat sovittavissa suuremmiksi, ja tästä voi olla yritykselle merkittävä apu, jos riidan syntyessä on turvauduttava asianajajan palveluihin. Oikeusturvavakuutuksiin liittyy kuitenkin paljon rajaavia ehtoja. Oikeusturvavakuutus on syytä ottaa heti yritystoiminnan alussa, jotta jo alkuvaiheen sopimuksista mahdollisesti syntyvät riidat voi saada vakuutuksen piiriin.

Lähde: johtava lakimies Harri Isokoski, FINE

Teksti: Saara Pakaslahti
Kuva: Pixabay