Yrittäjyys onnistuu myös alaikäisiltä

Uusia yrityksiä perustetaan Suomessa viime vuotta ahkerammin. Kasvava kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan näkyy myös nuorissa ikäluokissa, ja alle 35-vuotiaiden yrittäjien määrä on noussut tasaisesti koko 2010-luvun. Koulujen ja erilaisten järjestöjen tarjoama yrittäjyyskasvatus on tehnyt yrittäjyyttä tutuksi myös alle 18-vuotiaille.

Tilastotietoa siitä, kuinka paljon alaikäisten nimissä on yrityksiä, ei kuitenkaan vielä ole. Nuorten innokkuus ryhtyä yrittäjäksi on joka tapauksessa vahvassa kasvussa. Yhdeksi syyksi tähän Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai mainitsee koulujen ja yhdistysten yrittäjyyskasvatuksen.

– Yhä useampi koulu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden osallistua Vuosi yrittäjänä -kurssille. Opetukseen on muutenkin otettu mukaan nuorten sitouttamista, osallistamista ja kannustamista kokeilla asioita. Nämä kaikki ruokkivat nuorten yrittäjyysintoa.

Vuosi yrittäjänä -kurssi on Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämä kurssi, jolla nuoret perustavat vanhempien suostumuksella yrityksen. Vuoden aikana nuori opettelee koko yrityksen elinkaaren aina yritystoiminnan käynnistämisestä sen lopettamiseen. Opettajat ovat koulutettuja ohjaamaan kurssin toimintaa, ja tukevat nuoria kurssin ajan.

– Yrittäjyyskasvatuksesta on nuorelle monenlaista hyötyä. Nuori Yrittäjyys ry:n tänä vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan 17-vuotiaista Vuosi yrittäjänä -kurssin käyneistä 12 prosenttia nosti keskiarvoaan koulussa. Kurssilla opetetaan yrittäjätaitoja, kuten taloudenhallintaa, priorisointia, markkinointia ja myyntiä, mutta taidoista on hyötyä, oli yrittäjä tai ei, Manai kertoo.

Samastuttavat tarinat innostavat

Selkeää syy-seuraussuhdetta alaikäisten kasvavalle yrittäjyysinnokkuudelle ei ole tiedossa, mutta Manain mukaan niin koulujen yrittäjyyskasvatuksella, työelämän muutoksella kuin Supercellilläkin on osuutensa innostuksen kasvussa.

– 15–30-vuotiaiden yrittäjyysinnokkuus on kymmenkertaistunut vuodesta 2003. Työelämä 2030 -tutkimuksen mukaan 25–34-vuotiaat nuoret pitävät itsensä työllistämistä varteenotettavana vaihtoehtona, jota ei pelätä vaan pidetään hyvänä juttuna, Manai kertoo.

Tilastoissa vuosi 2016 oli nuorten yrittäjyysinnokkuuden huippuvuosi. Manai arvelee, että huippuvuoden taustalla saattoi olla muun muassa Supercell.

– Supercellin kaltaiset tarinat sekä se, että näkee oman ikäisiä ja näköisiä tyyppejä tekemässä mielettömiä juttuja, luo innostusta ja kannustaa nuoria. Representaatio mediassa on tärkeää, koska se viestittää, että jos muutkin nuoren kaltaiset pystyvät toimimaan esimerkiksi yrittäjinä, niin miksei nuori itsekin pystyisi.

Vastuu alaikäisen yrityksestä on huoltajalla

Yrityksen perustaminen alaikäisenä ei kuitenkaan onnistu aivan samaan tapaan kuin täysi-ikäisenä. Liikeidean selkiydyttyä ensimmäinen valinta täytyy tehdä yritysmuodon suhteen.

– Alaikäiselle yrittäjälle toiminimi on yritysmuodoista järkevin. Nuoren yritystoiminta ei yleensä ole kovin suurta, ja tällaiseen toimintaan toiminimi on edullinen vaihtoehto. Lisäksi yrittäjä voi tienata vuoden aikana 10 000 euroa arvonlisäverottomana.

Oli yritysmuoto mikä hyvänsä, alaikäinen tarvitsee yritystä perustaessaan huoltajan suostumuksen ja allekirjoituksen kaikkiin papereihin. Myös sopimukset ja muut paperityöt pitää hoitaa huoltajan kautta.

– Käytännössä alaikäisen yrittäjyys tarkoittaa sitä, että nuori tekee työn, mutta paperihommat ja vastuu on nuoren huoltajalla. Kunnes nuori täyttää 18 vuotta, hänestä ja hänen tekemisistään on vastuussa hänen huoltajansa.

Alaikäisenä esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen on hieman mutkikasta. Alaikäinen voi perustaa osakeyhtiön niin, että mukana on laillinen huoltaja, mutta nuori ei kuitenkaan voi ikänsä vuoksi toimia hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Käytännössä alaikäisen yrittäjän rooli hänen omassa osakeyhtiössään jäisi siis pieneksi. Yritysmuodon vaihtaminen on nykyään helppoa, koska muutoksen voi tehdä netissä. Alaikäisen onkin kannattavaa aloittaa yrittäminen toiminimellä ja tarvittaessa myöhemmin muuttaa yritysmuotoa toiseksi.

Alaikäistä yrittäjää ei tueta taloudellisesti

Alaikäisellä yrittäjällä on myös tiettyjä rajoitteita esimerkiksi tuote- ja palvelutarjonnan suhteen.

– Luonnollisesti esimerkiksi alkoholituotteet ja muut vastaavat ovat alaikäiseltä yrittäjältä poissuljettuja. Lisäksi jos yrityksen toiminta on todella suurta, alaikäinen ei käytännössä voi olla siinä mukana.

Tietyt rajoitteet työajoissa ja työn kuormittavuudessa koskevat yrittäjänuorten lisäksi myös työsuhteessa olevia alaikäisiä. Alaikäisiä yrittäjiä ei myöskään tueta taloudellisesti samaan tapaan kuin täysi-ikäisiä yrittäjiä.

– Alaikäinen yrittäjä ei voi saada esimerkiksi starttirahaa. Alle 18-vuotiaat yrittäjät eivät myöskään saa verohelpotuksia. On kuitenkin ihan asiallista esittää kysymys, että pitäisikö meillä olla järjestelmä, joka tukisi nuoria yrittämään – jokin kannustin perustaa yritys esimerkiksi alle 25-vuotiaana? Manai pohtii.

Myös rakenteelliset uudistukset ovat tarpeen

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa muun muassa automatisaation ja digitalisaation vuoksi. Manain mukaan myös työelämän muutos on osaltaan vaikuttanut nuorten yrittäjäinnokkuuden kasvamiseen.

– Fakta on se, ettei meillä enää ole pitkiä työsuhteita ja eläkevirkoja. Nuoret eivät koulusta valmistuttuaan enää mene suoraan töihin. Sen takia nuoret näkevät yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen oikeasti vaihtoehtona.

Tyttöjen ja poikien välillä on häviävän pieni ero yrittäjäinnokkuudessa poikien ollessa noin 0,2 prosenttia tyttöjä innokkaampia yrittäjiksi. Tilastollisesti miesyrittäjiä on kuitenkin naisyrittäjiä enemmän.

– Erityisesti jos nuorena naisena ryhtyy yrittäjäksi ja hankkii lapsia, siinä on paljon eriarvoistavia tekijöitä. Yrittäjänainen saa äitiyspäivärahaa yhtä lailla kuin työntekijäkin, mutta jos on yksinyrittäjä, kenelle firman voi antaa pyöritettäväksi, jos haluaa olla yhdeksän kuukautta lapsen kanssa kotona?

Manain mukaan rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, koska lapsia haluavalle ihmiselle riski ryhtyä yrittäjäksi voi olla liian suuri.

Yritystoiminta tutuksi 4H-yrityksellä

4H-järjestö auttaa lapsia ja nuoria löytämään mielekästä tekemistä erilaisten kerhojen ja hankkeiden avulla. Valtakunnallisesti toimivan järjestön paikallisyhdistykset ovat järjestäneet nuorille erilaista toimintaa jo 1920-luvulta lähtien. Järjestö tarjoaa 13–28-vuotiaille nuorille myös mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti 4H-yrityksen avulla. Alaikäinen yrittäjä tarvitsee yrityksen perustamiseen huoltajan suostumuksen. 4H-yrityksen tarkoitus ei ole olla elinkeino, vaan harrastustoimintaa. Sen avulla nuori voi selvittää, sopiiko yrittäminen hänelle. 4H-yhdistyksestä nuoren yrittäjyyttä tukee yritysohjaaja, joka auttaa nuorta liiketoimintamallin, markkinoinnin ja paperiasioiden kanssa.

– 4H-yritys on erityisen hyvä niille nuorille, joiden vanhemmilla ei välttämättä ole kykyä, aikaa tai ymmärrystä auttaa nuorta yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä. 4H-järjestö auttaa nuorta yritystoiminnan pyörittämisessä, eikä homma jää vanhempien harteille, Aicha Manai kertoo.

Teksti: Siru Perälä
Kuva: Pixabay