EEN-verkosto auttaa matkassa laajemmille markkinoille

EEN-verkosto on tavallaan yritysten deittipalvelu, jossa tosin ollaan liikkeellä vain tositarkoituksella. Sen tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään toisensa – on kyse sitten kansainvälisestä liiketoiminta-, teknologia- tai tuotekehityskumppanuudesta.

Enterprise Europe Network eli EEN on pk-yritysten kansainvälistymistarpeisiin luotu verkosto. Se on alusta, jossa pk-yritykset voivat etsiä kumppaneita keskitetysti yhdestä paikasta. Yritys voi esimerkiksi etsiä alihankkijaa tai päämiestä, tarjota tuotteitaan, palveluitaan sekä osaamistaan ja siten pyrkiä kansainvälistymään.

– Simppelisti sanottuna tarkoitus on, että alustalla solmitaan kumppanuuksia, toteaa asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Turku Science Parkista, joka on yksi kumppaniorganisaatio EEN-verkostossa.

– Yritimme samaa kansallisella tasolla 2020. Koronakriisin alussa oli pelko siitä, että yrityksiin iskee komponenttipula tai pulaa muista materiaaleista. Siihen tarpeeseen perustimme oman alustan ja toivoimme, että siellä niin tuotteiden ja palvelujen tarjoajat kuin ostajatkin solmisivat kontakteja. Se ei kuitenkaan lähtenyt lentoon, emme saaneet sinne juurikaan niitä ostajayrityksiä.

– Kysyin asiasta muutamalta yritykseltä ja sain vastauksen, ettei yritys halua kertoa, mitä komponentteja tarvitsevat, koska eivät halua kertoa kilpailijoille, että heillä on jostakin pulaa.

Tarjolla kansainvälisiä bisnespyyntöjä

EEN-verkoston alustalla tilanne on täysin toinen. EEN on lisäksi verkostona riittävän uskottava keskustelukumppani jollekin isolle, kuten vaikka Boschille tai Siemensille.

– Alustalle tulee oikeasti näitä bisnespyyntöjä. Yritykset ilmoittavat, mitä tarvitsevat. Hiljattain esimerkiksi Alankomaiden merivoimat etsi kumppania, joka voisi tarjota heille myrkyttömiä anti-fouling-ratkaisuja. Alustalla myös tuotteitaan tai palvelujaan tarjoavalle yritykselle avautuu paljon laajemmat mahdollisuudet kuin vain kansallisella tasolla toimivalla alustalla.

– Se homman pihvi tässä löytyy ennen kaikkea kumppanihakujen kautta eli miten suomalaisyritys voi etsiä ja myös löytää kumppanin siitä markkinasta, johon haluaisivat siirtyä ja kehittää vientiä tai tuontia, kertoo kasvuvalmentaja Mari Kivinen. Hän työskentelee Turku Science Parkissa EEN-verkoston asiantuntijana.

– Meidän tarkoituksemme on auttaa yrityksiä kansainvälistymään. EEN-verkoston työkaluilla autamme suomalaisia yrityksiä linkittymään eurooppalaisiin yrityksiin ja yrityksiin Euroopan ulkopuolella. Myös erilaiset matchmaking-tapahtumat ovat yksi työkalu, jota käytämme usein, jotta yritykset löytäisivät toisensa, jatkaa Kivinen.

Miten alihankintaketju toimii?

Miten homma sitten käytännössä toimii? Yhteistyökumppanin haku alustan kautta alkaa selailemalla valmiita profiileja ja tekemällä yhteydenottoja sieltä jo valmiiksi löytyviin profiileihin. Niitä voi selata profiilityypin, alkuperämaan tai eri hakusanojen mukaan.

Kun sopiva löytyy, voi yritys luoda itselleen tilin ja laatia yhteydenoton. Jos sopivaa profiilia ei löydy, voi yritys laatia tietokantaan oman kumppaninhakuprofiilin. Alustalla on tällä hetkellä viisi erilaista profiilityyppiä. Profiilin voi laatia omasta tuotteesta, palvelusta ja erityisosaamisesta ja siitä, millaista tuotetta tai kumppanuutta on etsimässä

Ja vielä sokerina pohjalla – palvelu on maksuton.

EEN lyhyesti

Enterprise Europe Network eli EEN on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Se toimii yli 60 maassa, palveluita sen kautta tarjoaa noin 600 organisaatiota yli 3 000 asiantuntijan voimin. Mukana on myös EU:n ulkopuolisia maita, kuten Norja ja Japani. 

Suomesta verkostossa on mukana kolme organisaatiota. Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Tärkeitä valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskusverkosto, teknologiakeskukset sekä seudullisia yrityspalveluita tarjoavat toimijat.

EEN-verkoston palvelut

Yhteistyökumppanin etsintä. Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä muun muassa kansainvälisen yhteistyökumppanin etsinnässä.  Lisäksi verkosto auttaa asiakkaitaan osallistumaan kansainvälisten messujen yhteydessä järjestettäviin yrityskontaktitapahtumiin, joissa on mahdollisuus tavata lyhyessä ajassa monia potentiaalisia uusia yhteistyökumppaneita ennalta sovituissa kahdenkeskisissä tapaamisissa.

EU-rahoitusneuvonta. Verkosto välittää tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista sekä auttaa parhaansa mukaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään EU-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia.

Yleinen maa- ja markkinatieto. EEN jakaa yleistä maa- ja markkinatietoa, selvittää asiakkaan puolesta esimerkiksi organisaatioiden yhteystietoja eri maista, hakee niistä verkoston avulla tietoa ja tekee selvityksiä toiminnasta. Se tarjoaa myös perustietoa yrityksen perustamisesta toiseen maahan.

Lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä. Pk-yritykset voivat saada yleistä lakineuvontaa muun muassa EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista.

Pk-yritysten palautepalvelu EU:n suuntaan. Verkosto välittää Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. EEN neuvoo yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa kysymyksissä ja raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä.

Supply Chain Resilience-alusta avattiin vastaamaan erityisesti koronan ja Ukrainassa syttyneen sodan myötä tulleisiin haasteisiin. Tämän matchmaking-alustan tarkoitus on auttaa yrityksiä säilyttämään, korvaamaan tai uudelleen järjestelemään olemassa olevia toimitusketjuja tai hankkimaan raaka-aineita, komponentteja, tuotteita tai palveluita, joita tarvitaan tuotannon ylläpitämiseksi. Yrityksen on mahdollista luoda alustalle oma profiili ja tämän jälkeen verkottua muiden alustalta löytyvien yritysten kanssa, löytää tätä kautta uusia kumppaneita, toimittajia tai ostajia. Alustalla yritysten on myös mahdollista esitellä omia onnistuneita projektejaan, innovatiivisia tuotteitaan sekä teknologioitaan.

Lähde: een.fi

Teksti: Elina Salmi
Kuva: Freepik