Yritystonttien kysyntä ohjaa niiden tarjontaa

Yritykset tuovat kuntiin paljon hyvää: verotuloja, palveluita sekä työpaikkoja. Yritysten sijoittuminen kuntiin vaatii kuitenkin, että kunnilla on tarjota yrityksille niiden toimintoihin soveltuvia tontteja. Kunnat yrittävät varautua kysyntään muun muassa varaamalla …

Harrastuksesta kannattavaksi yritystoiminnaksi

Innokas harrastaja saattaa löytää harrastustoimintansa kautta sellaisenkin markkinaraon, johon yritykset eivät ole vielä havahtuneet. Aluksi on kuitenkin mietittävä, onko palvelulle tai tuotteille todella kysyntää – onhan yritystoiminnan kuitenkin tarkoitus olla …

Älykkyyttä työajanseurantaan ja kulunvalvontaan

Työajanseurantaan ja kulunvalvontaan tarkoitetut järjestelmät kehittyvät koko ajan älykkäämmiksi. Järjestelmät kannattaa hankkia erillisinä ja toisistaan riippumattomina, jotta molemmista saadaan paras mahdollinen ratkaisu, ja henkilöstön tietosuojasta huolehtiminen helpottuu. Älykkäistä työajanseuranta- ja …

Palaverit – ajanhukkaa vai ei?

Palaverista saadaan irti paras hyöty, kun sille on määritelty selkeä tavoite ja asialista, ja niin palaverin vetäjä kuin osallistujatkin ovat valmistautuneet siihen jo ennalta. Voi ei, taas joku turha palaveri. …