Hyvinvointia tyky-päivästä

Tyky-toiminta on jatkuvaa panostamista työkyvyn ylläpitoon, terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön sekä hyvään johtamiseen. Tyky-päivät ovat osa tätä toimintaa ja yksi keino parantaa työhyvinvointia työpaikoilla sekä kehittää työyhteisötaitoja.