Yritysturvallisuuden uhkakuvat ovat moninkertaistuneet vuosikymmenien aikana

Yritysturvallisuus koskee kaikkea yrityksen toimintaa. Turvallisuusratkaisuilla suojataan kaikkia yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, omaisuutta, mainetta, tietoja ja ympäristöä. Yritysturvallisuus on yksi osa yrityksen strategiaa ja johtamista, ja sen tehtävänä on edistää työturvallisuutta, toimintavarmuutta ja kilpailukykyä sekä parantaa tuottavuutta.

Vesa Manninen on Kesko Oyj:n Senior Manager vastuualueenaan päivittäistavaran toimialan turvallisuus. Aikaisemmin hän on vastannut turvallisuudesta muun muassa Ikeassa, Hotel Kämpissä ja toiminut myös kansainvälisissä henkilösuojauksen tehtävissä. Mannisella on hyvä näkemys, miten toimiala on kehittynyt 20 vuoden aikana.

– Turvallisuusalan ammatillinen koulutus on kehittynyt merkittävästi, Laureassa ja Aalto yliopistossa koulutetaan alalle osaavia ammattilaisia, Vesa Manninen kertoo.

– Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö uhkien ennakoinnissa on parantunut.

Lainsäädäntö määrittelee minimitason

Yrityksen turvallisuusriskejä on kartoitettava säännöllisesti liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki määräävät osaltaan kuinka yrityksen tulee varautua tulipaloihin, sähkökatkoihin, luonnonmullistuksiin tai tuhotöihin sekä ennaltaehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia. Työhyvinvoinnista ja -terveydestä huolehtiminen on myös osa yritysturvallisuutta. Liikekiinteistöllä tai tuotantolaitoksella on oltava pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet. Niiden laatimiseksi Elinkeinoelämän keskusliitto ja SPEK antavat hyviä ohjeita. Mitä voi tapahtua? Miten toimitaan tilanteessa? Miten varautua ja ennaltaehkäistä?

– Omatoiminen varautuminen on tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaa, Vesa Manninen muistuttaa.

– Laki määrittelee kuitenkin vain minimitason. Jos yrityksen toimintaan liittyy oman toimialan erityisuhkatekijöitä, ne pitää osata kartoittaa ennakolta. Esimerkiksi huipputärkeisiin patentteihin ja liikesalaisuuksiin kohdistuvat uhat. Miten hoidetaan ydinhenkilöstön turvallisuus ulkomailla? Riskialueilla kaapataan ihmisiä päivittäin.

Vesa Manninen on toiminut aikanaan myös henkilösuojaustehtävissä.

– Henkilösuojaustehtävistä suuri yleisö tietää vain sen mitä elokuvissa näytetään. Tosiasiassa työ on aika yksinkertaista ja jopa puuduttavaa, Manninen kertoo.

– Romantiikka ja jännitys on kaukana. Kerran toimin yhden henkilösuojaustiimin niin kutsuttuna etumiehenä, eli tarkastin alueet, mihin suojattava henkilö oli tulossa ja annoin luvan saapua kun tilanne oli rauhallinen. Olin tarkoituksella pukeutunut turistiksi ja en mitenkään profiloitunut turvamieheksi. Kamera kaulassa pyörin kokouspaikan ulkopuolella ja aulassa ja tein turistimaisia kysymyksiä ja samalla tulin kartoittaneeksi kyseessä olevan hotellin valmiudet ja palvelut. Aulahenkilöstön hämmästys oli suuri kun huomasivat, että turisti paineli VIP-henkilön mukana kokoussaliin ja oli osa henkilösuojaustiimiä.

Suomi ei ole lintukoto

Kansainvälinen rikollisuus on tavoittanut Suomenkin jo vuosia sitten. Tyypillinen tilauskeikka voi olla, että työkoneita myyvän liikkeen pihasta varastetaan kaivinkoneita tai muita työkoneita yön aikana lavettiautolla. Kun varkaus aamulla huomataan, ovat lavettiauto ja koneet poistuneet jo maasta. Keikka on tarkoin etukäteen suunniteltu ja koneille ostajat valmiina rajan takana.

– Piha-alueet on helppo aidata, kaikki kulkutiet lukittava ja varustettava kulunvalvonnalla tunnistusjärjestelmineen, Vesa Manninen jatkaa.

– Helposti sytytettävä materiaali kuten kuormalavat on varastoitava riittävän etäällä rakennuksista. Fyysinen turvallisuussuunnitelma syntyy maalaisjärkeä käyttämällä. Kyberrikollisuus onkin jo toinen juttu, se vaatii myös oman turvallisuussuunnitelman. Valelaskutus, henkilötietojen urkinta ja teollisuusvakoilu ovat kansainväliselle rikollisuudelle suuri business.

Turvallisuuskartoituksessa on huomioitava liiketoiminnan jatkuvuus, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Muun muassa seuraaviin asioihin on syytä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaista yritysturvallisuutta pohdittaessa:

  • Henkilöstöturvallisuus
  • Työturvallisuus
  • Pelastusturvallisuus
  • Ympäristöturvallisuus
  • Tietoturvallisuus
  • Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
  • Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus
  • Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta
  • Varautuminen ja kriisinhallinta

Teksti: Mikko Reinikka
Kuva: Pixabay